Prawo i Sprawiedliwość: Perspektywa do 2031 roku [Wybory 2023 – inFakt Check]

Katarzyna Leszkiewicz

Program wyborczy PiS, Bezpieczna przyszłość Polaków, obejmuje 14 kluczowych obszarów. Partia planuje zrealizować zawarte w nich obietnice przez dwie nadchodzące kadencje i kontynuować w przyszłości. Wspólnym mianownikiem zaproponowanych działań, jest ochrona niepodległości Ojczyzny. A co partia proponuje przedsiębiorcom?

Podatki: Brak większych zmian

Program Bezpieczna przyszłość Polaków nie mówi wprost o zmianach podatkowych. Zawiera on jednak aneks Silna gospodarka, stabilny budżet, bezpieczna Polska. Zaprezentowane są w nim wyniki badań, które pokazują pozytywne skutki prowadzonej dotąd polityki. Pozwala to sądzić, że partia będzie się skupiać na kontynuacji dotychczasowej polityki podatkowej, zamiast wprowadzać kolejne zmiany. Obietnica zwolnienia z podatków dla firm pojawia się jako narzędzie tworzenia miejsc pracy w małych miejscowościach.

 • Preferencje podatkowe dla firm, które inwestują w małych miastach i na wsi (zwolnienia z podatków i wsparcie z systemu dotacyjnego)
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

8 lat rządów PiS przyniosło wiele zmian podatkowych, w tym podwyższenie kwoty wolnej najpierw do 8000 zł, następnie do 30000 zł, obniżenie podatków w pierwszym progu podatkowym z 18% do 17%, a od 2022 r. do 12% oraz zwiększenie kwoty drugiego progu podatkowego do 120 000 zł.
Rok 2022 był naszpikowanym zmianami. Polski Ład, który wprowadzono 01.01.2022 r., był modyfikowany i ostateczne zmiany weszły w życie 1.07.2022 r. z mocą wsteczną obowiązywania większości przepisów. Największe zmiany zaszły w skali podatkowej. Obecnie mamy kwotę wolną od podatku 30 000 zł, kolejne 90 000 zł opodatkowane stawką 12%, a po przekroczeniu dochodu 120 000 zł, stawka podatku wynosi 32%.
Zaprezentowany program partii nie zawiera żadnych zmian w podatkach. Oznaczać to może, że rewolucyjne zmiany już za nami. Jednak w mojej ocenie warto byłoby zastanowić się nad zmianami, chociażby w ustawie o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Po ostatnich zmianach przedsiębiorcy najczęściej zmieniają formę opodatkowania właśnie na ryczałt. Dla wielu przedsiębiorców stała się najbardziej atrakcyjna, głównie za sprawą składki zdrowotnej. Niestety ustawa sprawia wiele problemów, zwłaszcza w doborze odpowiedniej stawki podatku.

Przedsiębiorczość: Ochrona polskich firm

W swoim programie partia prezentuje następujące propozycje dla przedsiębiorców.

 • Ochrona firm rodzinnych przed nadużyciami i nieuczciwymi praktykami większych konkurentów
 • Jasna definicja umowy franczyzy
 • Losowy przydział spraw upadłościowych syndykom dla ochrony wierzycieli
 • Cyfryzacja usług publicznych, w tym aplikacja mBiznes, która pozwoli bezpłatnie prowadzić firmę, która nie zatrudnia pracowników
  • założyć działalność,
  • zarejestrować się w US, ZUS i innych instytucjach,
  • wystawiać i przyjmować faktury,
  • prowadzić korespondencję z urzędami,
  • podpisywać umowy bezpiecznym podpisem.
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Pandemia spowodowała, że digitalizacja i automatyzacja procesów mocno postępuje. Kolejnym proponowanym krokiem jest przejście całkowicie do świata online. Firmy już niedługo nie będą mogły funkcjonować bez Internetu. Proponowane zmiany w cyfryzacji tj. założenie działalności, rejestracje do urzędów, to już dziś istnieje w biznes.gov.pl. Propozycja zakłada, „spięcie” zakładania działalności z jedną aplikacją. Obecnie Ministerstwo Finansów oferuje chociażby e-mikrofirmę. Ministerialna aplikacja jest darmowa, jednak nie jest dość popularna. Osobiście uważam, że zaproponowane zmiany są kosmetyczne.

Rynek pracy: Godna i nowoczesna praca

PiS przeznaczył osobną część programu na opisanie wsparcia polskich rodzin i godnej pracy. Oto co proponuje w obszarze rynku pracy.

 • Dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy zdalnej dla osób młodych, przyznawane
  • pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia
  • osobie sprawującej opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą)
  • osobie, która ukończyła nie więcej niż 45 lat oraz wychowuje co najmniej jedno dziecko
 • System dotacji na inwestycje i rozwój firm i miejsc pracy, dla firm, które inwestują w małych miastach i na wsi
 • Zobowiązanie wszystkich urzędów oraz firm, korzystających ze środków publicznych do zamieszczania ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy i aplikacji ePraca
 • Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z minimalnego wynagrodzenia

Dodatkowo partia zwraca uwagę na potrzebę aktywizacji zawodowej różnych grup.

 • W ramach działalności instytucji publicznych: program deglomeracyjny, obejmujący m.in. usprawnienie lokalnego transportu i infrastruktury, co może wpłynąć na aktywizację zawodową obszarów wiejskich
 • Rozwijanie programu „Maluch+”, by zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, by rodzice mogli łączyć aktywność zawodową z wychowywaniem dzieci
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

W ramach aktywacji partia proponuje różne formy dotacji i wsparć. Przy czym brakuje konkretnych informacji, o wysokości świadczeń i warunkach skorzystania z nich. Z pewnością należy dla pełnej oceny poznać szczegóły. Zastanawiające są dofinansowania zdalnych miejsc pracy. Czy to oznacza, że pracodawcy dostaną dodatkowe środki na zakup narzędzi pracownikom w miejscu ich zamieszkania?

ZUS i świadczenia socjalne: Rodzina w centrum

Ważną pozycję w programie wyborczym partii zajmują świadczenia społeczne. Spośród licznych propozycji wybieramy te powiązane z rynkiem pracy i zatrudnieniem.

 • Elastyczny grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy (do wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia) oraz grant na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (do wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia)
 • Emerytury stażowe po 38 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn
 • Wsparcie finansowe uniwersytetów trzeciego wieku
 • Rozszerzenie programu rozwoju rodzinnych domów pomocy o wdrożenie gospodarstw opiekuńczych, także na obszarach wiejskich
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Granty do pracy zdalnej przy dofinansowaniu stanowisk przy pracy zdalnej pokazują kierunek promowania zatrudnienia właśnie w tej formie.
Emerytury stażowe w mojej ocenie powinny funkcjonować. Obecnie jedynym kryterium jest wiek. Przy obecnych zapisach w prawie, mężczyzna, który ma 65 lat może przejść na emeryturę. Może się jednak okazać, że przepracował już nawet 47 lat. Wprowadzona zmiana pozwoliłaby mu przejść na emeryturę o 7 lat wcześniej.
Z drugiej strony przy obecnym rynku pracy, dla wielu osób szybsze przejście na emeryturę nie byłoby opłacalne. Dziś obserwujemy, że nawet po osiągnięciu odpowiedniego wieku niewiele osób decyduje się od razu przejść na emeryturę. Niemniej jednak jest to opcja, z której byłoby można skorzystać, pod warunkiem że nie będzie obowiązkowa.
W proponowanych zmianach w ZUS brakuje mi modyfikacji wyliczania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna od 2022 r. mocno się zmieniła. Jej sposób wyliczania (od dochodu, bez braku górnej granicy) spowodował, że przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania, mocno na niej stracili.

Prawo i Sprawiedliwość: Utrzymanie status quo

W nadchodzącej kadencji politycy PiS nie planują zbyt wielu zmian w zakresie podatków. Może to wynikać z przeciążenia Polskim Ładem. Skupiają się na kontynuacji wartości z poprzedniej kadencji, szczególnie wsparciu dla rodzin oraz dalszej cyfryzacji. Z programu przebija chęć utrzymania status quo. Sama konstrukcja sugeruje, że PiS szykuje się raczej na maraton, niż na sprint.


Katarzyna Leszkiewicz
Jestem odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych inFaktu. W komunikacji skupiam się na wartości danej Przedsiębiorcom oraz edukacji dotyczącej najważniejszych zagadnień. Prywatnie jestem fanką koncertów i podróżowania.