Konfederacja: Proste, niskie podatki i wolność gospodarcza [Wybory 2023 – inFakt Check]

Katarzyna Leszkiewicz

Konfederacja to partia znana z tego, że gromadzi polityków o różnorodnych poglądach. Tym, co ich łączy jest chęć stworzenia przejrzystego i prostego systemu podatkowego i wspieranie wolności gospodarczej. W jaki sposób przełożyli to na program wyborczy 2023? 

Podatki: Szeroki wachlarz uproszczeń i likwidacja istniejących podatków

Proste i niskie podatki to jeden z rozdziałów Konstytucji Wolności, czyli programu wyborczego Konfederacji. Oto, na czym chcą się skupić politycy z tego ugrupowania w nadchodzącej kadencji.

 • Zmiany w ustawie o PIT, m.in.: kwota wolna od podatku w wysokości 12x minimalnego wynagrodzenia
 • Likwidacja drugiego progu podatkowego na rzecz liniowego PIT 12%
 • Rozszerzenie ulgi dla młodych (do 26. roku życia) o osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki
 • Szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców
 • Likwidacja 15 istniejących podatków
  • podatek od czynności cywilnoprawnych od umów dot. nieruchomości
  • podatek cukrowy (w cenie żywności)
  • opłata zapasowa (w cenie paliwa)
  • opłata emisyjna (w cenie paliwa)
  • opłata mocowa (w cenie prądu)
  • opłata przejściowa (w cenie prądu)
  • opłata reprograficzna (w cenie elektroniki)
  • opłata wodna (w cenie wody)
  • podatek tonażowy
  • podatek od spadków
  • podatek od środków transportowych
  • opłata targowa
  • opłata uzdrowiskowa
  • opłata miejscowa
  • podatek od psa
 • Ulga kredytowa
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Na uwagę zasługuje kwota wolna uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku byłaby to 12-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dzięki takiej zmianie kwota rok do roku byłaby waloryzowana. Uniknęlibyśmy zatem sytuacji, w której kwota wolna nie zmienia się przez 8-12 lat. Dodatkowo zniknęłaby pokusa, manipulacji tą kwotą w okresach przedwyborczych i licytacji politycznej wokół niej.
Jednolita, 12% stawka nadwyżki dochodu ponad kwotę wolną to duże ułatwienie w rozliczaniu podatków. Przedsiębiorcy nie musieliby już analizować co roku swojego biznesu pod kątem wyboru formy opodatkowania.
Rozszerzenie ulgi dla młodych na inne źródła przychodów to dobry krok. Obecnie ulga dla młodych jest dostępna tylko przy umowie o pracę. Rozszerzenie jej na osoby prowadzące działalność gospodarczą byłoby dodatkowym bodźcem do pracy na swoim.
Ciekawą propozycją jest też likwidacja tzw. podatku Belki. Obecnie oszczędności zgromadzone na przykład na koncie oszczędnościowym czy lokacie podlegają opodatkowaniu, a stawka wynosi 19%. Oznacza to, że lokata na 6% w praktyce daje zysk około 4,9%. W przestrzeni publicznej pojawiały się też pomysły wprowadzenia kwoty wolnej dla takich zysków.
Likwidacja 15 podatków, dla podatników jest z pewnością zmianą na plus, gdyż nie będą obciążeni daninami, chociażby od posiadania psa. Przy czym należy zwrócić uwagę, że część tych podatków, na przykład PCC, trafia do samorządów. Przy dodatkowej obniżce PIT, który również częściowo trafia do samorządów, mogłoby znacznie zmniejszyć ich budżet. W zaprezentowanej wizji brakuje propozycji nowego sposobu finansowania samorządów, które odgrywają ogromną rolę w życiu obywateli.

Przedsiębiorczość: Dobrowolny ZUS

W swoim programie Konfederacja dość mocno wypowiada się na temat obecnego systemu ubezpieczeń społecznych i tego, jak wpływa on na przedsiębiorców. Dodatkowo partia proponuje kilka rozwiązań dotyczących prądu, gazu, węgla i paliwa, które mogą wpłynąć na koszty prowadzenia działalności.

 • Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców
  • w pierwszym roku dla mikroprzedsiębiorców
  • w drugim roku dla małych i średnich przedsiębiorców
  • od trzeciego roku dla wszystkich przedsiębiorców
 • W przyszłości zmiany w ustawach o CIT, VAT oraz ZUS
 • Tanie Paliwo (zdjęcie obciążeń z cen paliw)*
 • Prąd bez VAT (VAT na energię 0%)*
 • Tani Węgiel (likwidacja VAT i CIT dla kopalń oraz akcyzy)*
 • Drewno Opałowe bez VAT (VAT na drewno opałowe 0%)*

*Te zmiany dotyczą nie tylko przedsiębiorców.

box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

ZUS jest obecnie dużym obciążeniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza ostatnie zmiany w składce zdrowotnej. Wprowadzenie dobrowolnego ZUS to odciążenie przedsiębiorców z obowiązkowej daniny. Powstaje pytanie, czy rezygnując z ZUS, przedsiębiorcy zabezpieczą swoją przyszłość samodzielnie oraz na jakich zasadach korzystaliby z publicznej służby zdrowia. W mojej ocenie jest to radykalna zmiana, która powinna być w pierwszej kolejności poprzedzona mocną edukacją.
Po drugie należałoby zastanowić się, jak sfinansowana zostanie emerytura osób, które będą kończyć aktywność zawodową w najbliższym czasie. Mamy w Polsce niż demograficzny. Już dziś zmniejszają się wpływy do ZUS. Zwolnienie przedsiębiorców z tej opłaty pogłębiłoby istniejący deficyt. W konsekwencji dofinansowanie z budżetu do ZUS musiałoby się zwiększyć.
Paliwo obecnie w dużej mierze obciążone jest różnymi daninami. Nawet ponad 50% jego ceny to daniny i marża. Obciążenia z paliwa przeznaczane są m.in. na utrzymanie infrastruktury drogowej. Likwidacja obciążeń z paliwa oznaczać będzie również dodatkowy koszt dla budżetu, tak samo jak VAT 0% na węgiel czy też prąd.
Powstaje pytanie: jak budżet to wszystko udźwignie? W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o likwidacji wszelkich ulg w tym 800+. Gdyby tak się stało, środki te przestałby obciążać budżet, a to ułatwiłoby zrealizowanie tych obietnic.

Rynek pracy: Bon na edukację, krytyka dyrektyw UE

Konfederacja nie ma w swoim programie osobnych rozdziałów dotyczących bezpośrednio rynku pracy. Partia proponuje kilka rozwiązań dotyczących edukacji, które mogą wpłynąć na aktywizację zawodową rodziców, w tym bony edukacyjne, powiązane z dostępnością miejsc w żłobkach. Konfederacja prezentuje zdecydowane stanowisko w sprawie polityki unijnej, która również wpływa na rynek pracy w Polsce.

ZUS i świadczenia socjalne: Żegnaj NFZ

Konfederacja zamiast publicznej edukacji i opieki zdrowotnej finansowanej z NFZ proponuje system bonów, które mają zlikwidować monopol instytucji państwowych i zwiększyć konkurencję wśród dostarczycieli usług.

 • Bon opiekuńczo-edukacyjny zamiast powszechnej i obowiązkowej edukacji
 • Likwidacja monopolu NFZ i bon zdrowotny
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Dobrowolność edukacji i korzystania z systemu ochrony zdrowia stawia pytanie, co z placówkami państwowymi? Czy nie spowoduje to opustoszenia szkół i szpitali? Czy oznacza, że będą przejmowane przez prywatne podmioty? Na jakich zasadach wydawane byłyby bony, czy byłby wartościowe? Wiele pytań powstaje przy tych propozycjach. Jest to bardzo radykalna zmiana. Dodatkowo w takim układzie problem korzystania z ochrony zdrowia zostaje przeniesiony na pracodawców, a ubezpieczenie zdrowotne pracowników może być traktowane jako benefit.

Konfederacja: Przejrzyste podatki i wolność działalności gospodarczej

Konstytucja Wolności proponuje wiele zmian, które mogą wydawać się radykalne, zwłaszcza w porównaniu z obecną sytuacją. Konfederacja poświęca sporo uwagi przedsiębiorcom. Część planów może być odciążeniem dla tej grupy wyborców, ale ich wprowadzenie może wymagać starannej edukacji i zaplanowania alternatyw dla sposobu finansowania wydatków z budżetu państwa. Zaproponowane rozwiązania są wyrazistym akcentem wśród innych programów wyborczych. Nic więc dziwnego, że skłaniają do stawiania pytań i dalszej analizy.


Katarzyna Leszkiewicz
Jestem odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych inFaktu. W komunikacji skupiam się na wartości danej Przedsiębiorcom oraz edukacji dotyczącej najważniejszych zagadnień. Prywatnie jestem fanką koncertów i podróżowania.