Dostawcy usług płatniczych z nowym obowiązkiem ewidencyjnym

inFakt

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych. Będą oni zobowiązani do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i samych płatności. 

Na czym polega nowy obowiązek nałożony np. na banki?

14 kwietnia 2023 r. prezydent podpisał ustawę dotyczącą zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nakładająca nowe regulacje dla dostawców usług płatniczych. Dostawcy takich usług, a więc np. banki, będą musieli prowadzić ewidencję płatności i odbiorców pod warunkiem, że przyjmą zlecenie na rzecz tego samego odbiorcy w ciągu kwartału ponad 25 płatności transgranicznych.

Jakie transakcje będą ewidencjonowane?

Obowiązkiem ewidencyjnym objęte będą jedynie płatności transgraniczne. A więc takie transakcje, w których zlecający płatność znajduje się w jednym z państw członkowskich UE, a odbiorca w innym państwie

Liczba płatności transgranicznych wyliczana będzie na poszczególne państwa członkowskie UE i poszczególne identyfikatory BIC (kod identyfikujący bank) oraz  IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego). Oznacza to, że wyznaczony limit 25 transakcji płatniczych będzie wyliczany odrębnie dla poszczególnych państw członkowskich, w których wykonane zostały usługi płatnicze. Dostawcy usług płatniczych będą obowiązani przechowywać elektroniczne ewidencje przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność. 

Warto zaznaczyć, że nowe regulacje nie rozróżniają, czy ewidencji mają podlegać tylko przedsiębiorcy. W konsekwencji, jeśli odbiorca, niezależnie czy przedsiębiorca, czy osoba fizyczna, przekroczy limit 25 transakcji, będzie podlegał ewidencji.

Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa

Nowa regulacja ma na celu poprawę kontroli nad przepływem pieniędzy między różnymi krajami, a także zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych. Wszystko to w zgodzie z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa w sektorze finansowym. 

To jednak oznacza, że dostawcy usług płatniczych będą musieli dostosować swoje systemy do nowych wymagań, co może oznaczać dodatkowe koszty i nakład pracy. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, co daje firmom czas na przygotowanie do nowych wymagań – Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

Jak dodaje Piotr Juszczyk, zmiany w transakcjach płatniczych to, obok wdrożenia tzw. Dyrektywy DAC7 dotyczącej sprzedaży przez internet towarów czy też noclegów, kolejny krok ku monitoringu biznesu online. O DAC7 pisaliśmy więcej w artykule: Handel w internecie pod kontrolą. Zmiany przepisów dla e-commerce już niedługo

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

inFakt