Koalicja Obywatelska: 100 obietnic na pierwsze 100 dni [Wybory 2023 – inFakt Check]

Katarzyna Leszkiewicz

Koalicja Obywatelska obiecuje w swoim programie wyborczym lepszą Polskę. Polskę bez korupcji, za to demokratyczną i bogatą. Wizja, którą roztacza, obejmuje zmiany podatkowe, udogodnienia dla mam wracających do pracy i oddech dla przedsiębiorców. Co dokładnie zawiera się w tych obietnicach?

Podatki: Niższe podatki, wyższa kwota wolna

Podatki mają ogromny wpływ na sposób prowadzenia działalności, budżet państwa, ale też codzienne życie obywateli. KO przygotowała sugestie zmian w tym obszarze. Oto ich propozycje.

 • Obniżka podatków, w wyniku której osoby zarabiające do 6 000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5 000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 000 zł do 60 000 zł – dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów
 • Zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 000 zł, powyżej 1 roku)
 • Obniżenie VAT dla sektora „beauty” do 8%
 • 0% VAT na transport publiczny
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Największą zmianą jest dwukrotne podniesienie kwoty wolnej. Dzięki temu dochód do 60 000 zł w ciągu roku nie byłby opodatkowany. Przy stawce 12% da to oszczędność w kwocie 7 200 zł dla podatnika. Kwota wolna dotyczy wyłącznie skali podatkowej, czyli m.in. umów o pracę i zlecenie, ale także działalności gospodarczej rozliczanej w tej formie. Przy takiej konstrukcji pracownicy zarabiający do ok. 6 080 zł brutto miesięcznie i emeryci z emeryturą do kwoty 5 000 zł nie zapłaciliby podatku.
W mojej ocenie przy takiej konstrukcji wystąpi duża progresywność. Pierwsze 60 000 zł byłoby nieopodatkowane. Kolejne 60 000 zł dochodu byłoby opodatkowane stawką 12%. Po przekroczeniu 120 000 zł stawka podatku nagle wzrastałaby do 32%. Warte rozważenia byłoby wypłaszczenie stawek, a być może wprowadzenie pomiędzy stawką 12% a 32% pośredniej wartości, np. 20%. To spowodowałoby łagodniejsze przejście przez obciążenie podatkiem. Przykładowo dla dochodu 15 000 zł miesięcznie, w pierwszym progu podatek wynosi 1 800 zł, a w drugim jest to aż 4 800 zł. Nagle pensja jest niższa o 3 000 zł.
Kolejna zmiana to zniesienie, pod pewnymi warunkami, podatku Belki. Według mnie propozycja polega na tym, że zostanie wprowadzona kwota wolna od opodatkowania w wysokości 100 000 zł, ale pod warunkiem trzymania oszczędności co najmniej przez rok.
W programie partii znajdujemy też obniżki podatku VAT w branży beauty. Ta obniżka będzie odczuwalna przez klientów indywidualnych. Dodatkowo proponowana jest obniżka podatku VAT do 0% dla transportu publicznego. Zmiana ta spowodowałby niższe ceny, a tym samym być może większą dostępność tego sposobu przemieszczania się.

Przedsiębiorczość: Kasowy PIT i wakacje od składek

Koalicja obywatelska chce wspierać przedsiębiorczość, zarówno wśród młodych, jak i starszych obywateli. Partia przygotowała szereg propozycji mających być ukłonem w stronę tej grupy wyborców.

 • Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT)
 • Urlop dla przedsiębiorców”, czyli
  • jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne
  • świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej
 • Ograniczenie czasu kontroli skarbowej mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Kasowy PIT, czyli podatek dochodowy byłby wymagany w momencie otrzymania zapłaty za fakturę. Rozwiązanie to wpłynęłoby na płynność przedsiębiorców. Powstaje pytanie, ilu z nich korzystałoby z tego rozwiązania. Dziś mamy podobne rozwiązanie w VAT, jednak niewielu przedsiębiorców z niego korzysta. Może zamiast kasowego PIT, warto zastanowić się nad zmianą w uldze na złe długi, która pozwala odzyskać podatek od niezapłaconych faktur. Ulga na złe długi obłożona jest warunkami. Warto byłoby je zlikwidować, poza jednym: brakiem płatności. To rozwiązanie w mojej ocenie byłoby rozsądniejsze.
Zaskakująca jest propozycja „Urlop dla przedsiębiorców”. Przedsiębiorca przez jeden miesiąc w ciągu roku może nie opłacać składek ZUS. Dodatkowo otrzyma świadczenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Obecnie ZUS bez składki zdrowotnej to około 1 400 zł. Jeśli doliczymy do tego świadczenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 800 zł, da to dla przedsiębiorcy dodatkowe 3 200 zł rocznie. Program partii nie podaje szczegółów w kwestii warunków korzystania oraz dostępności tego rozwiązania. Co z przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników? Na pewno zapytamy o to i wrócimy z wyjaśnieniem.

Rynek pracy: 1 500 zł Babciowego

KO ma również propozycję wsparcia dla mam, która może wpłynąć na rynek pracy w Polsce.

 • Wsparcie mam wracających do pracy w postaci 1 500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. babciowe
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Dodatkowe 1 500 zł na opiekę nad dzieckiem to rozwiązanie, które pozwoli rodzicom na znalezienie opieki dla dzieci i powrót do pracy. Świadczenie miałoby być wypłacane przez 3 lata. W tym czasie mama sama zdecyduje czy będzie je przeznaczać na żłobek, opiekunkę czy może podzieli się z babcią dziecka. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo daje rodzicom swobodę wyboru. Warto zaznaczyć, że większość mam korzystałaby z tego świadczenie nie dłużej niż przez 2 lata – przez rok mamy są na urlopie macierzyńskim.

ZUS i świadczenia socjalne: Chorobowe płaci ZUS

ZUS i świadczenia socjalne to kolejny obszar, który ma wpływ na prowadzenie działalności. Co KO obiecuje wyborcom?

 • Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS
 • Ryczałtowy system rozliczania składki zdrowotnej
 • Brak składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych
 • Bon Opiekuńczy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów osób niesamodzielnych
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Przeniesienie wypłaty zasiłku chorobowego od 1. dnia choroby pracownika do ZUS byłoby dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Dziś w takiej sytuacji są oni zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni. Jeszcze dłużej trwa to w przypadku pracowników 50+, bo aż 14 dni. Co więcej, pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenie również w czasie urlopu przez 20 lub 26 dni roboczych w roku. Po zsumowaniu tych okresów może się okazać, że pracownik jest nieobecny w firmie przez prawie 3 miesiące, a pracodawca musi nadal wypłacać wynagrodzenie ze swoich środków.
Rok 2022 przyniósł rewolucję w rozliczaniu składki zdrowotnej. Zmianę tę najbardziej odczuli przedsiębiorcy. Składka ZUS w 2021 r. po odliczeniu jej od podatku była wydatkiem rzędu 53 zł. Obecnie składka zdrowotna to koszt w wysokość co najmniej 314,10 zł – to najniższa stawka, ale może wynieść dużo więcej, bo nie ma górnej wysokości składki zdrowotnej. Propozycja KO zawiera powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej. Brakuje jednak informacji o tym, czy składka będzie też w części odliczana od podatku, tak jak było to przed zmianą. W tym przypadku również postanowiliśmy zapytać o szczegóły.

Koalicja Obywatelska: Więcej w kieszeni, taniej w polskich sklepach i lepiej w każdym polskim domu

Te słowa to obietnica złożona przez Donalda Tuska na wiecu w Tarnowie podczas prezentacji programu wyborczego 2023. Plan 100 konkretów na 100 dni przedstawia liczne propozycje, które mogą nas przybliżyć do tego stanu. Część z nich bardzo wyraźnie pokazuje, jak partia chce to osiągnąć. Część niestety jest trochę za bardzo ogólnikowa i nie daje poglądu na sposób realizowania obietnicy, jej możliwe konsekwencje, czy jej dostępność. Dlatego też postanowiliśmy zapytać o brakujące szczegóły przedstawicieli partii. Na pewno wrócimy z odpowiedzią i wyjaśnieniem. 


Katarzyna Leszkiewicz
Jestem odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych inFaktu. W komunikacji skupiam się na wartości danej Przedsiębiorcom oraz edukacji dotyczącej najważniejszych zagadnień. Prywatnie jestem fanką koncertów i podróżowania.