Centralny Rejestr Faktur


28 maja 2019 2 min. czytania

Od 1 lipca 2019 roku ma zostać wdrożony Centralny Rejestr Faktur. Czym jest i czy CRF wprowadzi zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Aktualizacja: Obecnie zgodnie z projektem ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zrezygnował z tworzenia nowego systemu CRF. Wszystkie zadania spełnia już obecnie działający system CRDP (Centralny Rejestr Danych Podatkowych)

Zielona Karta

Komisja Europejska 1.12.2010 roku wydała dokument zwany „Zieloną Księgą” w sprawie przyszłości
podatku VAT. Określała ona zalecenia, które były niezbędne do prostszego oraz wydajniejszego
rozliczania podatku od towarów i usług. Dodatkowo jednym z narzędzi, które miało na celu
zminimalizowanie oszustw podatkowych, miał być system monitorujący wszystkie faktury w
zestawieniu z rozliczeniami dokonanymi przez przedsiębiorców z tytułu podatku VAT.
Po wprowadzeniu mechanizmu split payment, STIR oraz JPK, CRF stanie się narzędziem narzędziem do walki z nadużyciami podatkowymi. Nowe narzędzie ma obowiązywać od 1 lipca 2019.

Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur ma być narzędziem umożliwiającym sprawdzanie poprawności wystawiania faktur, analizy i wykrywanie karuzel podatkowych oraz eliminację między innymi tzw. pustych faktur, czyli dokumentujących fikcyjne transakcje. Dodatkowo CRF ma usprawnić oraz przyspieszyć kontrole podatkowe.
W Centralnym Rejestrze Faktur aparat skarbowy będzie gromadził wszystkie dane przesyłane w strukturach JPK oraz deklaracji VAT, a w późniejszym czasie dane przesyłane w nowej strukturze
JPK_VDEK. Na podstawie tych informacji szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie weryfikował
dane na potrzeby związane z kontrolą. Sprawdzane będą rozliczenia, puste faktury, błędy. Obecnie
przepisy nie wymieniają definicji błędu. W praktyce będzie chodziło o wszystkie uchybienia „utrudniające” analizę danych. Sankcje, np. mandat lub zablokowanie firmowych kont, będą uzależnione od wagi przestępstwa.
Centralny Rejestr Faktur
Warto podkreślić, że podatnicy nie będą mieć żadnych dodatkowych obowiązków związanych z Centralnym Rejestrem Faktur. Natomiast wprowadzenie narzędzia ułatwi oraz przyspieszy procedury kontrolne, przez co można się spodziewać ich wzmożonej liczby. W mojej opinii CRF jest kolejnym krokiem do wprowadzenia JPK_VDEK oraz eliminacji deklaracji VAT. W zamyśle ustawodawcy JPK_VDEK ma uprościć rozliczenia podatku od towarów i usług. Nowy plik odzwierciedli dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w pliku JPK_VAT. Dodatkowo będzie zawierał dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń tego podatku i jego kontroli.
W mojej opinii bez CRF nie powstałaby nowa struktura JPK, ponieważ nie wiadomo byłoby, w jaki
sposób kontrolować przesyłane dane.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu