Czy można odliczyć VAT, jeżeli wystawiona faktura jest na prywatne dane przedsiębiorcy?


15 maja 2016 3 min. czytania

Każdy przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem VAT ma prawo do odliczenia podatku od dokonanych transakcji. Są jednak sytuacje i wydatki, w których z omawianej możliwości skorzystać nie można. Niektóre wydają się oczywiste, inne mogą być zaskoczeniem dla przedsiębiorcy.

Brak prawa do odliczenia VAT – 5 ważnych przypadków

Standardowo każdy przedsiębiorca będący czynnym VATowcem, czyli ten, kto złożył formularz rejestracji VAT-R, ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

Przepisy blokują tę możliwość w przypadku określonych rodzajów zakupów (nocleg) lub niektórych dokumentów je potwierdzających (faktura VAT marża). W takich sytuacjach całą kwota wydatku trafia w kwocie brutto do KPiR.

5 najczęstszych błędów w rozliczaniu VAT

Brak faktury VAT lub faktury uproszczonej

Aby móc odliczyć podatek VAT, konieczne jest posiadanie właściwie wystawionej faktury na dane przedsiębiorcy lub innego dokumentu, który posiada cechy faktury (np. paragon spełniający warunki bycia fakturą uproszczoną).

Nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktury wystawionej na dane prywatne przedsiębiorcy.

Jeśli wydatek nie został właściwie udokumentowany, to nawet jego związek z wykonywaną działalnością nie umożliwi przedsiębiorcy odliczenia VAT.

Faktura uproszczona – jakie elementy zawiera?

Wydatki gastronomiczne i noclegowe

Przedsiębiorca może się spotkać z transakcjami, które odgórnie zwolnione są z opodatkowania i tutaj fakt, że jest czynnym płatnikiem VAT nic nie zmieni.

Do tego typu kosztów należą np. wydatki na nocleg i usługi gastronomiczne. I tutaj uwaga – trzeba odróżnić usługi gastronomiczne od cateringowych, bo te drugie możliwość rozliczenia VAT już dają.

Różnice w odliczaniu VAT od gastronomii i cateringu!

Faktura VAT marża

Aby odliczyć VAT, niezbędna jest faktura VAT zawierająca stawkę podatku zgodnie z przepisami. Takich informacji nie znajdziemy na fakturze VAT marża, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym sposobem naliczania wartości towaru.

Kupujący otrzymuje jedynie fakturę zawierającą kwotę do zapłaty – kwotę brutto i to ona trafia od razu do KPiR.

Odliczanie VAT od faktury VAT marża

Brak prawa do odliczenia VAT – 5 ważnych przypadków

Działalność nieopodatkowana

Przedsiębiorca, który jednocześnie świadczy usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz te, które są z niego zwolnione, ma prawo do odliczenia VAT tylko od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną.

Sprzedaż mieszana a VAT

Błędy na fakturze – brak NIP

Poprawnie wystawiona faktura jest podstawą do odliczenia podatku VAT. Niestety, jeśli przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku i dokonana transakcja na to pozwala, ale wystawiony dokument nie zawiera NIP nabywcy, podatek nie powinien być odliczony.

Faktura – błąd, z którego nie zdajesz sobie sprawy

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość: info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu