Amortyzacja i ryczałt – czy mam do niej prawo?

Ryczałtowcy korzystają z zalet tej formy rozliczenia podatku dochodowego, ale nie mogą wliczać wydatków w koszty firmy. Amortyzacja i ryczałt – czy przedsiębiorca może korzystać z odpisów amortyzacyjnych?

Zalety ryczałtu – niska stawka podatku i mniej obowiązków

Ryczał ewidencjonowany to preferencyjna forma opodatkowania. Często decydują się na nią osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie wiąże się z niższą stawką podatku dochodowego oraz mniejszą ilością obowiązków. Przed zarejestrowaniem działalności warto jednak sprawdzić, jakich formalności musi dopełnić ryczałtowiec i dokładnie przeanalizować plusy i minusy rozwiązania.

13 ważnych informacji o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Ewidencja środków trwałych – jej prowadzenie to obowiązek przedsiębiorcy

Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o ryczałt powinien prowadzić ewidencję środków trwałych.

Aby majątek firmowy mógł zostać uznany za środek trwały, muszą być spełnione następujące warunki:

  • stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
  • został nabyty lub wytworzony przez podatnika we własnym zakresie,
  • w dniu przyjęcia do używania jest kompletny i zdatny do użytkowania,
  • przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,
  • jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, a wartość nabytego składnika majątku jest większa niż 3500 zł, to mamy obowiązek ująć go w ewidencji środków trwałych.

Jak wprowadzić środek trwały w aplikacji inFakt

Amortyzacja – co to jest?

Środki trwałe, które użytkujemy w działalności wraz z upływem czasu ulegają stopniowemu zużyciu i tym samym tracą na wartości. Proces ten nazywamy amortyzacją. Z uwagi na zużycie fizyczne składników majątku przedsiębiorcy dokonują odpisów amortyzacyjnych.

 Amortyzacja i ryczałt – czy mam do niej prawo?

Amortyzacja i ryczałt – przedsiębiorca nie ma prawa do odpisów amortyzacyjnych

Każdy przedsiębiorca rozliczający się zarówno w oparciu o PKPiR, jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Ryczałtowiec nie ma jednak prawa do stosowania odpisów amortyzacyjnych – wliczania ich w koszty firmy i obniżania w ten sposób podatku dochodowego do zapłaty. Prowadzi jedynie ewidencję środków trwałych ze stawkami amortyzacji.

Metoda amortyzacji – która jest najlepsza?

Wybór metody amortyzacji przez przedsiębiorcę rozliczającego się w oparciu o PKPiR bywa trudną decyzją. W zależności od generowanych przychodów i kosztów można rozłożyć odpisy amortyzacyjne w czasie, albo od razu ująć pełną wartość środka trwałego w kosztach podatkowych.

Jednorazowa amortyzacja sposobem na niepłacenie podatku

Z uwagi na potencjalną zmianę sposobu opodatkowania na zasady ogólne lub podatek liniowy, najkorzystniejszą metodą amortyzacji będzie amortyzacja liniowa. Jeżeli zaczniemy później prowadzić PKPiR, to niezamortyzowana część będzie stanowić nasz koszt.

Warto obniżyć amortyzację nawet do zera – dlaczego?

Klasyfikacja Środków Trwałych przyporządkowuje stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku. Podatnicy mogą bez przeszkód i ograniczeń obniżać podane w wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych.

Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Skoro przepisy dopuszczają taką możliwość, ryczałtowiec ma prawo zastosować niższą niż przewidziana stawkę, by w przyszłości (zmieniając formę opodatkowania) mógł ująć zużycie środka trwałego w kosztach uzyskania przychodów, a co za tym idzie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

Program do Księgowości: inFakt dla ryczałtowca

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jesteś ryczałtowcem i nie wiesz, jak wprowadzić środek trwały do ewidencji? Chcesz zmienić formę opodatkowania i zyskać prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych? Napisz do nas: info@infakt.pl.