Czy można obniżyć stawkę amortyzacji w miesiącach, kiedy firma nie przynosi przychodów?

Niższy podatek dochodowy? Zmiana stawki amortyzacji – zarówno jej obniżenie, jak i podwyższenie, może umożliwić obniżenie podatku dochodowego do pożądanej przez przedsiębiorcę wysokości. Jak wygląda to w praktyce?

Czym jest amortyzacja i kiedy należy ją stosować?

Amortyzacja to jeden z trudniejszych terminów podatkowych, który wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepisy definiują ją jako proces mający na celu stopniowe zaliczanie w koszty firmy wydatku na zakup środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Oznacza to w dużym skrócie tyle, że drogie zakupy powyżej 3,5 tys. zł nie trafiają od razu do KPiR, ale muszą zostać wpisane do specjalnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a następnie co miesiąc część ich wartości będzie zaliczana w koszty firmy.

Wyjątkiem będzie tutaj zastosowanie pomocy de minimis, czyli jednorazowej amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja sposobem na niepłacenie podatku

Zazwyczaj amortyzacja dotyczy samochodów, sprzętu elektronicznego, drogiego wyposażenia. Nie ma możliwości amortyzowania gruntów.

Żeby cały proces w ogóle był możliwy, konieczne jest ustalenie stawki amortyzacji oraz jej metody. W efekcie określa się czas, przez jaki dany środek będzie rozliczany w kosztach.

Zakup zużywa się szybciej lub wolniej niż zakładano – co wówczas?

Amortyzacja wymaga ustalenia stawki zgodnie z przepisami. Przedsiębiorca musi więc określić (procentowo), jaką część wartości danego zakupu rozliczy w kosztach w ciągu roku.

Jeżeli np. stawka amortyzacji wynosi 10%, to rozliczenie będzie trwało 10 lat.

Stawki amortyzacji są różnorodne i zależne od przedmiotu amortyzacji. Przepisy ustalają maksymalne stawki, jakie mogą być stosowane w odniesieniu do konkretnego środka trwałego.

Stawka amortyzacji

Zdarza się jednak, że przedsiębiorca nie do końca trafnie przewidzi stopień zużycia danego składnika majątku – szybciej ulegnie on zniszczeniu lub wprost przeciwnie, będzie przydatny przez dłuższy czas niż planowano.

Przepisy dają możliwość reakcji w takim przypadku poprzez podwyższenie albo też obniżenie stawki amortyzacyjnej.

Auto terenowe, wykresy i banknoty

Odpowiednie stosowanie amortyzacji daje niższy podatek dochodowy

Zmiana stawki amortyzacyjnej możliwa jest w dwóch terminach – począwszy od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do ewidencji albo już w trakcie trwania amortyzacji, od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.

Przedsiębiorca może obniżyć stawkę właściwie do każdej wartości, nawet do zera. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że oznacza to wstrzymanie amortyzacji. Jeśli przedsiębiorca w danym momencie nie osiąga większych przychodów i nie potrzebuje odpisów amortyzacyjnych do obniżania podatku dochodowego – korzystniej jest zachować je na później.

Robi się to właśnie poprzez obniżenie stawki i wstrzymanie procesu amortyzacyjnego.

Jeszcze kilka lat temu takie postępowanie było kwestionowane przez organy podatkowe. Sugerowano, że właściwszym rozwiązaniem byłoby obniżenie stawki amortyzacji do 0,1%. Obecnie obniżenie stawki do zera nie budzi już żadnych wątpliwości.

Obniżenie stawek amortyzacji

Granicę napotka przedsiębiorca, który zechce podwyższyć stawkę amortyzacji. Jest nim maksymalna wartość wskazana w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”.

Podwyższenie stawki amortyzacji oznacza, że podatek dochodowy zostanie jeszcze bardziej obniżony. Jest to idealne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie przychody, ale niskie koszty – dzięki podwyższeniu stawki uda się wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty.

Przyspieszenie amortyzacji

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Masz pytania o amortyzację i jej wpływ na płacony podatek? Zostaw nam komentarz lub napisz na info@infakt.pl.