Jak odpisy amortyzacyjne wyglądają na ryczałcie, a jak przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych?

W zależności od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję środków trwałych. Jak będzie wyglądała amortyzacja u podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych, a jak u ryczałtowca? Jak w sposób prawidłowy należy to rozliczać?

Amortyzacja przy rozliczaniu na zasadach ogólnych

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy do majątku firmy wprowadzają środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Z dniem przyjęcia majątku trwałego do działalności przedsiębiorca powinien wybrać metodę według której będzie amortyzować dany środek trwały, ustalić stawkę oraz okres amortyzacji. Ważnym punktem wprowadzenia środka trwałego do majątku firmy jest określenie jego wartości początkowej, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ewidencja środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych powinna zawierać co najmniej:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia,
 • datę przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji, a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
 • zaktualizowaną wartość początkową,
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Wycena środka trwałego bez dokumentu zakupu – jak jej dokonać?

Tablet dwa domy i dwie karty

Amortyzacja u podatnika rozliczającego się na ryczałcie

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do:

 • posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów,
 • prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenia ewidencji przychodów osobno za każdy rok podatkowy.

Ze względu na to, że podatnik rozliczający się ryczałtem nie rozlicza kosztów, ponieważ płaci podatek od wartości przychodu to tym samym nie ma on obowiązku dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonych do majątku firmy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Sama ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wygląda analogicznie jak w przypadku podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych. Jedyna różnica polega na tym, że przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie nie ujmuje w ewidencji informacji o dokonywanych odpisach amortyzacyjnych.

Czy duplikat faktury może stanowić potwierdzenie nabycia środka trwałego i jak ustalić wartość początkową?

Zmiana formy opodatkowania – rozliczenie amortyzacji

Zmiany formy opodatkowania podatnik może dokonać raz w roku w terminie do 20 stycznia. Aktualizacji tej dokonujemy na formularzu CEiDG-1 składając go w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na ternie całego kraju.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym podatnik rozliczający się na ryczałcie przy przejściu na zasady ogólne ma obowiązek założenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która obowiązuje przy rozliczaniu się na KPiR. W ewidencji tej podatnik uwzględnia odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Po przejściu na zasady ogóle podatnik zobligowany jest do skorygowania wartości początkowej środka trwałego o jego odpisy amortyzacyjne. Dodatkowym atutem jest możliwość dokonania wyboru metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które znajdują się w majątku firmy.

W sytuacji, gdy podatnik dokonuje zmiany formy rozliczania podatku dochodowego z zasad ogólnych na ryczałt ma możliwość zachowania ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej w ramach działalności rozliczanej na zasadach ogólnych. Dzieje się tak dlatego, że dokument ten zawiera wszystkie niezbędne elementy, które wymagane są przy prowadzeniu ewidencji na ryczałcie. Jedyna zmiana, która tutaj zachodzi to brak konieczności naliczania odpisów amortyzacyjnych, które na ryczałcie nie są uwzględniane w kosztach, ponieważ podatek liczony jest od wartości przychodu.

Amortyzacja nieruchomości – jaką stawkę amortyzacji należy zastosować?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.