Jakie nieruchomości można amortyzować i kiedy zastosować podwyższoną stawkę?

Przedsiębiorca dokonując inwestycji w swoją działalność gospodarczą często decyduje się na zakup nowej nieruchomości, czyli lokalu bądź mieszkania, które będzie wykorzystywane w prowadzonej firmie. W jaki sposób amortyzacja nieruchomości wpływa na obniżenie kwoty podatku dochodowego? Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować przy amortyzacji nieruchomości?

Kiedy nieruchomość podlega amortyzacji?

Zakup nieruchomości wpływa na optymalizację kosztów, ponieważ mienie będzie amortyzowane przez określoną liczbę miesięcy. Przedsiębiorca powinien pamiętać również o tym, aby wprowadzony przez niego środek trwały w postaci nieruchomości spełniał kryteria pozwalające na wprowadzenie go do Ewidencji Środków Trwałych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym do środków trwałych możemy zaliczyć nieruchomości, które spełniają następujące kryteria:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • są kompletne i zdatne to użytku w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok,
 • wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Amortyzacja mieszkania – jak kupić i rozliczyć mieszkanie w firmie?

Pliki pieniędzy, znaki zapytania oraz dom

Amortyzacja nieruchomości – podstawowa stawka amortyzacji

Przedsiębiorca wprowadzając środek trwały do majątku firmy musi pamiętać o wskazaniu prawidłowego kodu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz wyborze właściwej dla danego środka trwałego stawki amortyzacji.

Zgodnie z KŚT budynki niemieszkalne zaliczane są do podgrupy nr 10, natomiast budynki mieszkalne do podgrupy nr 11. Do każdej podgrupy przyporządkowana jest odpowiednia stawka amortyzacja danego środka trwałego.

Zgodnie z rocznymi stawkami amortyzacji dla lokali i budynków mieszkalnych podstawowa stawka amortyzacji wynosi 1,5%, natomiast dla budynków i lokali niemieszkalnych wynosi ona 2,5%.

Co to oznacza dla podatnika?

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wprowadzenie do majątku firmy nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego to jego wartość będzie się stopniowo ujmować w kosztach działalności. W przypadku amortyzacji wg stawki 1,5% (dla budynków mieszkalnych) lub 2,5% (dla budynków niemieszkalnych) okres amortyzacji nieruchomości może wynosić co najmniej 40 lat.

Najem prywatny i prowadzony w ramach firmy – rozliczenie PIT i VAT.

Kiedy można zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji?

Jedynym sposobem na przyspieszenie amortyzacji nieruchomości jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacji. Przedsiębiorca nie może zastosować w tym przypadku jednorazowej amortyzacji, ponieważ nieruchomości znajdują się w grupie 1 KŚT, natomiast jednorazowej amortyzacji mogą być poddane środki trwałe z grupy od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Indywidualna stawka dla lokali mieszkalnych

W przypadku lokali mieszkalnych podwyższoną stawkę amortyzacji można zastosować tylko i wyłącznie dla lokali używanych lub lokali ulepszonych.

Za lokal używany uważa się lokal, który przed nabyciem przez podatnika był użytkowany przez poprzedniego właściciela przez co najmniej 60 miesięcy.

Za lokal ulepszony uważa się budynek, na który podatnik przed wprowadzeniem do Ewidencji Środków Trwałych poniósł nakłady o równowartości przynajmniej 30% jego wartości początkowej.

Indywidualna stawka dla lokali niemieszkalnych

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku lokali niemieszkalnych. Podstawową stawką amortyzacji w tym przypadku jest stawka w wysokości 2,5% rocznie. Indywidualną stawkę można tutaj ustalić tylko dla nieruchomości używanej, stawki tej nie można natomiast ustalić dla nieruchomości ulepszonej.

Indywidualna wartość stawki dla używanego lokalu niemieszkalnego maksymalnie może zostać określona na poziomie 10% w skali roku. Stawkę w takiej wysokości można zastosować jedynie dla lokali niemieszkalnych, które po raz pierwszy zostały oddane do użytkowania na co najmniej 30 lat przed ich wprowadzeniem do Ewidencji Środków Trwałych.

Stawkę indywidualną można zastosować już dla nieruchomości, która była użytkowana co najmniej przez rok przed wprowadzeniem do Ewidencji Środków Trwałych. Wartość stawki należy wówczas ustalić indywidualnie.

WAŻNE:

Podatnik stosując indywidualną stawkę amortyzacji powinien pamiętać o tym, że okres całej amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Udowodnienie faktu wcześniejszego użytkowania danej nieruchomości należy do podatnika. W przypadku kontroli to właśnie przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że dana nieruchomość była wykorzystywana przez poprzedniego właściciela przez określony okres czasu.

Czym różni się ulepszenie środka trwałego od kosztu bieżącego?

 Amortyzacja nieruchomości – kiedy można skrócić jej okres do 3 lat?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przedsiębiorca dla nieruchomości (lokali i budynków) może zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji w wysokości maksymalnie 10%. Wyjątek od tego stanowią:

 • trwale z gruntem związane budynki handlowo-usługowe wymienione w podgrupie 103 Klasyfikacji Środków Trwałych i inne budynki niemieszkalne wymienione w podgrupie 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, trwale z gruntem związane;
 • kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m³, domki kempingowe i budynki zastępcze.

Do podgrupy 103 KŚT zaliczamy:

 • domy towarowe,
 • centra handlowe,
 • kioski towarowe trwale z gruntem związane,
 • samodzielne sklepy i butiki,
 • stacje paliw i stacje obsługi,
 • hale przeznaczone na targi, wystawy i aukcje,
 • apteki,
 • targowiska pod dachem, oraz
 • pozostałe nieruchomości handlowo-usługowe.

Dla powyżej wspomnianych nieruchomości okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata, co oznacza, że przedsiębiorca w ciągu roku może zamortyzować 33% wartości całej nieruchomości.

Zawieszenie działalności gospodarczej – sprawdź co z amortyzacją?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania związane z amortyzacją nieruchomości? Nie wiesz jaką stawkę amortyzacji zastosować? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.