ZUS przesyła PIT-y do świadczeniobiorców


30 stycznia 2018 2 min. czytania

ZUS przesyła PIT-y do świadczeniobiorców. Rozpoczęło się masowe dostarczanie dokumentów. Jakie osoby i w jakich sytuacjach otrzymają formularze? 

ZUS przesyła PIT-y do świadczeniobiorców

ZUS przesyła PIT-y do świadczeniobiorców

Zakład ubezpieczeń Społecznych jest jednostką uprawnioną do wypłaty szeregu świadczeń. Część osób otrzymujących te wypłaty otrzyma z ZUS PIT-y.

Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT za 2017 rok znajdą się następujące formularze:

  • PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.
  • PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz PIT-40A/11A otrzymają osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto ZUS może przesłać jeszcze innego druki. Chodzi tutaj o PIT-11 i PIT-8C

PIT-11 otrzymają osoby, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C to informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS. Otrzymają go osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

Rozliczenie

Świadczeniobiorcy, którzy otrzymają PIT-a z ZUS mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku. Rozliczenia dokonują w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu