Komu PIT przesyła ZUS? Na jakim druku rozlicza się PIT-40A/11A?


25 grudnia 2017 2 min. czytania

Zbliża się koniec 2017 roku, a zaraz po nim rozpocznie się wysyłka między innymi PIT-ów pracowniczych. Także ZUS jest zobowiązany do wysłania odpowiednich dokumentów. Jaki PIT-y z ZUS może zostać nam przekazany i w jakiej sytuacji?

PIT-y z ZUS

Osoby które otrzymały w 2017 roku świadczenia z ZUS, w tym zasiłki powinny spodziewać się otrzymania deklaracji podatkowej PIT-40A/11A za 2017 r. ZUS zapowiada, że dokumenty będą przesyłane na przełomie stycznia i lutego 2018r. 

Termin na przekazanie PIT-40A/11A do podatnika i urzędu skarbowego właściwego ze względu względu na miejsce zamieszkania (lub US właściwego dla osób zagranicznych) to do końca lutego.

Osoby który otrzymały PIT-40A/11A mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku. Rozliczenie za 2017 rok będzie odbywać się zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

PIT-y z ZUS

PIT-40A/11A

PIT-40A/11A jest deklaracją wysyłaną przez ZUS w konkretnych sytuacjach. PIT-40A jest to roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

Natomiast PIT-11A jest informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

ZUS zaznacza, że świadczeniobiorcy, którzy mają zamiar samodzielnie dokonać rozliczenia podatku łącznie z dochodami małżonka albo na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, powinny przed końcem roku podatkowego złożyć oświadczenie w najbliższej jednostce ZUS. Wówczas do końca lutego otrzymają informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-11A).

Jeszcze istotna informacja w temacie tej deklaracji. Mianowicie osoba która chce przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP, ma taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskuje dochody wyłącznie od organu rentowego i roczne obliczenie podatku na PIT-40A, a nie korzysta z innych odliczeń od dochodu lub podatku, nie będzie musiał wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Wystarczy, że poda KRS wybranej OPP i swoje dane identyfikacyjne  w druku PIT-OP składanym papierowo lub elektronicznie do urzędu skarbowego.

Inne podmioty

Oprócz ZUS są jeszcze inne instytucje które mogą do świadczeniobiorców wysłać deklaracje PIT-40A/11A. Jest to także:

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,
  • wojskowe biura emerytalne,
  • Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu