Które z formularzy są określane jako PIT-y pracownicze? W jakich terminach i gdzie je składać? Kto zobowiązany jest do ich sporządzenia?

Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą to mają one swobodę w zawieraniu umów. Mogą z innymi osobami zawierać umowy o pracę, zlecenie, dzieło lub też umowy o współpracy. W większości przypadków trzeba tym zatrudnionym wystawić dokumenty związane z wypłacanym wynagrodzeniem i odprowadzamy zaliczkami na podatek dochodowy. 

PIT-y pracownicze

W związku z zawieranymi umowami mogą zostać wystawione następujące druki:

 • PIT-R (18) – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • PIT-8AR (6) – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-4R (6) – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-11 (23) – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8C (8) – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-y pracownicze

Odbiorca dokumentu i termin

 

Formularz Odbiorca Forma i termin
 
PIT-R
podatnik
 • papierowo lub elektronicznie do 28 lutego
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 28 lutego
PIT-11 podatnik
 • papierowo lub elektronicznie do 28 lutego
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 28 lutego
PIT-4R podatnik
 • nie otrzymuje tego dokumentu
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 31 stycznia
PIT-8AR podatnik
 • nie otrzymuje tego dokumentu
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 31 stycznia
PIT-8C podatnik
 • papierowo lub elektronicznie do 28 lutego
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 28 lutego

Jeśli płatnik zakończył działalność gospodarczą przed tymi terminami, deklarację składa najpóźniej do dnia zaprzestania tej działalności.

W przypadku, gdy ostatnim dniem terminu wysyłki jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie PIT uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ważne! Biura rachunkowe są zobowiązane do dostarczania PIT-ów do urzędu wyłącznie w formie elektronicznej.

Właściwość miejscowa

Płatnik przesyła odpowiedni PIT do urzędu skarbowego podatnika właściwego ze względu na jego miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu