W jakich sytuacjach i jak należy wypełnić PIT-R? W jakim terminie i gdzie należy przekazać PIT-R? 


W odniesieniu do rozliczenia za 2017 obowiązuje PIT-R w wersji 18.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
PIT-R jest załącznikiem do PIT-11.
PIT-R

Zastosowanie PIT-R

Obowiązek złożenia PIT-R ciąży na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonujący osobom fizycznym wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy), wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b i pkt 17 ustawy, czyli:

  • diety i inne należności osób niebędących pracownikami, do wysokości kwot z rozporządzenia,
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Termin, forma i adresat

PIT-R jest załącznikiem do PIT-11. Zatem jest on przesyłany z PIT-11 w takim samym terminie jak PIT-11, do podatnika i urzędu.

PIT-R podatnik
  • papierowo lub elektronicznie do 28 lutego
US
  • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
  • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 28 lutego

Wypełnienie PIT-R

Na wstępie wpisywany jest NIP płatnika np. pracodawcy.

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.23.22

W kolejnym kroku wpisywany jest właściwy urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza.

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.24.23

W części B. wpisuje się dane identyfikacyjne płatnika, takie jak nazwa i REGON.

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.25.21

W części C. uzupełnia się dane podatnika, takie jak NIP/PESEL, nazwisko, imię i datę urodzenia.

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.26.23

Kolejny krok, to informacje o kwotach wypłaconych podatnikowi. W informacji podaje się kwoty wypłacone w poszczególnych miesiącach danego roku podatkowego.

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.27.51

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.30.49

Na końcu kwoty po odliczeniu kwot wolnych od podatku są sumowane.

W ostatniem części formularza wpisywane jest imię i nazwisko oraz składany jest podpis płatnika lub osoby upoważnionej przez niego do sporządzenia dokumentu.

Zrzut ekranu 2017-12-19 o 15.32.13

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu