Zawieszenie lub zamknięcie działalności, a zeznanie roczne


20 marca 2017 2 min. czytania

Przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej w trakcie roku. Czy zwalnia go to z obowiązku sporządzenia zeznania rocznego? Jak podejść do tematu wspólnego rozliczenia lub korzystania z ulg i odliczeń?

Ustawodawca w art. 14a ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej określił, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie konieczności działalność zamknąć.

Zawieszenie działalności nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego za okres w którym działalność była zawieszona. Nie ma znaczenia, czy działalność była zawieszona przez cały rok, czy tylko przez jego część. Podatnicy powinni złożyć:

  • PIT-36, gdy działalność opodatkowana jest wg zasad ogólnych,
  • PIT-36L, gdy działalność opodatkowana jest wg podatku liniowego,
  • PIT-28, gdy działalność opodatkowana jest wg zryczałtowanego podatku.

Podobnie sytuacja wygląda, gdy zdecydujemy się na zamknięcie działalności gospodarczej. Za rok w którym nastąpi likwidacja trzeba się rozliczyć i złożyć PIT.

Preferencyjne rozliczenie

Biorąc pod uwagę to, że podatnik musi złożyć zeznanie roczne z działalności, obowiązują go zasady takie, jak by ją prowadził. Oznacza to, że przedsiębiorca który w 2016 zawiesił lub zamknął działalność opodatkowaną :

Ulgi i odliczenia

Analogicznie, jak w przypadku preferencyjnego rozliczenia, podatnik który w 2016 zawiesił lub zamknął działalność może w rozliczeniu PIT, skorzystać z ulg i odliczeń które by mu przysługiwały gdyby działalność była prowadzona cały rok.

Zawieszenie lub zamknięcie działalności, a zeznanie roczne

Inne dochody

Załóżmy, że podatnik w 2016 zawiesił lub zamknął działalność gospodarczą, ale uzyskał też inne dochody np. z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, zasiłek chorobowy, emeryturę, rentę, dochody z zagranicy. Warto się zastanowić, jakie zatem zeznania roczne musi złożyć. Szczegółowe informacje zamieszczamy w poniższej tabelce.

Opodatkowanie działalności gospodarczej Inne przychody PIT do złożenia za dany rok podatkowy
Zasady ogólne umowa o pracę, zlecenie, dzieło, zasiłek chorobowy, emerytura, renta PIT-36 + PIT/B
dochody z zagranicy PIT-36 + PIT/B + PIT/ZG
Podatek liniowy umowa o pracę, zlecenie, dzieło, zasiłek chorobowy, emerytura, renta PIT-36L + PIT/B
PIT-37
dochody z zagranicy PIT-36L + PIT/B
PIT-36 + PIT/ZG
Ryczałt umowa o pracę, zlecenie, dzieło, zasiłek chorobowy, emerytura, renta PIT-28 + PIT/28-A
PIT-37
dochody z zagranicy PIT-28 + PIT/28-A
PIT-36 + PIT/ZG

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu