Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego. Czym jest i jak je otrzymać?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach to dokument, który pozyskamy w urzędzie skarbowym w sytuacji, gdy potrzebujemy potwierdzenia o braku długów podatkowych. W jakich sytuacjach będziemy musieli poprosić o ten dokument? Ile kosztuje jego wydanie?

W przeciwieństwie do zaświadczenia z ZUS-u, w tym przypadku dokument otrzymamy nawet, jeśli mamy opóźnienia w spłacie. W związku z tym Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie z odpowiednią adnotacją, potwierdzającą lub zaprzeczającą brak zaległości podatkowych. Jak możemy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia, komu ono przysługuje i w jakich sytuacjach okazuje się niezbędne? 

Kiedy musimy pozyskać zaświadczenie braku zaległości podatkowych?

Zaświadczenie z US o niezaleganiu w uiszczaniu podatku jest niezbędne w wielu sytuacjach, w których możemy znaleźć się jako przedsiębiorcy – również gdy chodzi o finanse osobiste. Najczęściej są to takie przypadki jak:

  • staranie się o kredyt firmowy lub osobisty;
  • sprzedaż nieruchomości;
  • podpisanie umowy leasingowej;
  • zakupy na raty;
  • udział w zamówieniach publicznych;
  • potwierdzenie wiarygodności kontrahenta.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Zaświadczenie o niezaleganiu w US możemy uzyskać na kilka różnych sposobów. Mowa oczywiście o złożeniu wniosku podczas osobistej wizyty w placówce, przez internet, lub też o wysłaniu formularzu listem poleconym.

Wybierając klasyczną formę złożenia wniosku, o tym, do jakiego urzędu należy dostarczyć dokument, decyduje przede wszystkim rodzaj podatku. Najczęściej jednak wniosek musimy złożyć w punkcie właściwym dla miejsca zamieszkania płatnika. Wyjątkim jest uiszczanie podatku od nieruchomości lub opłaty za korzystanie ze środowiska. Wówczas musimy dowieźć go do właściwego urzędu miasta lub gminy, czy też do urzędu marszałkowskiego. 

https://youtu.be/vRkO1W5WvXE

Wniosek o wydanie zaświadczenia możemy złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając list polecony z wypełnionym formularzem. Coraz częściej podatnicy korzystają także z możliwości złożenia elektronicznego pisma przez internet, za pośrednictwem rządowej witryny. Pamiętajmy, że wybierając ostatnią metodę, musimy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Jest to konieczne w celu  potwierdzenia tożsamości i podpisania e-wniosku. 

Jakie informacje wprowadzić we wniosku?

Aby pismo zostało rozpatrzone i zaakceptowane przez urzędników, musi zawierać określone informacje. Chodzi przede wszystkim o poprawnie wprowadzone dane osobowe płatnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) oraz dane osobowe pełnomocnika w przypadku ustalenia pełnomocnictwa. Niezbędne jest także podanie celu zaświadczenia, np. chęć zaciągnięcia kredytu, oraz określenie liczby potrzebnych egzemplarzy.

Do pisma musimy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku składania wniosku online, może być to potwierdzenie przelewu. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o braku zaległości w podatkach?

  • 21 zł – jeśli chcemy uzyskać tylko jeden egzemplarz zaświadczenia, musimy uiścić jedynie opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Ważny jest fakt, że składając wniosek online, nie należy zlecać przelewu na konto US. W związku z wymogami, musimy przelać wskazaną kwotę na rachunek urzędu miasta lub gminy, na terenie których znajduje się właściwy urząd skarbowy. 
  • 17 zł – w sytuacji, gdy składamy wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska, ponosimy koszt skarbowy w wysokości 17 zł. Tyle samo zapłacimy w przypadku pełnomocnictwa PPS-1. 
  • 0 zł ustalając pełnomocnictwo ogólne PPO-1, nie ponosimy żadnej opłaty skarbowej. Nic nie zapłacą także pełnomocnicy będący członami najbliższej rodziny (żona, mąź, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i wnukowie) i  podatnicy starający się o zaświadczenie w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia lub ubezpieczenia społecznego. 

Jak długo trwa wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Urząd Skarbowy maksymalnie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wyda zaświadczenie. W zależności od wybranej formy dostarczenia pisma, otrzymamy je przesyłką poleconą, w formie elektronicznej na stronie biznes.gov.pl, lub odbierzemy we właściwej placówce urzędu. 

Jeśli sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia, coraz częściej możemy spotkać się z próbą kontaktu ze strony urzędu skarbowego, zanim takie zaświadczenie zostanie wydane.