Czym zawieszenie działalności na opiekę nad dzieckiem różni się od zwykłego zawieszenia i kiedy można z niego skorzystać?

Osoba zatrudniona na etacie, która wychowuje dziecko ma prawo do urlopu wychowawczego. Odpowiednikiem takiego urlopu dla przedsiębiorcy jest zawieszenie działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Zapraszamy do lektury.

Konsekwencje wstrzymania działalności

Kwestię zawieszenia działalności, niezależnie od tego czy chcemy w tym czasie zajmować się dzieckiem, wyjechać na długi urlop czy też wykonać remont mieszkania, zawsze należy dokładnie przeanalizować. Takie rozwiązanie wiąże się bowiem nie tylko z brakiem bieżącym przychodów. Może również spowodować utratę kontrahentów, a tym samym niższe przychody po wznowieniu prowadzenia firmy.

Na zawieszenie działalności może zdecydować się tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Koszty firmowe i mały ZUS w trakcie zawieszenia działalności

Czy warto zawiesić działalność i opiekować się dzieckiem?

Łatwo się domyślić, że wstrzymanie działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem będzie korzystniejsze dla przedsiębiorcy od standardowego trybu zawieszenia firmy.

Pierwsze udogodnienie to objęcie osoby zawieszającej firmę ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. W przypadku standardowego wstrzymania wykonywania działalności, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, a co za tym idzie nie podlega ubezpieczeniom na czas zawieszenia. Jeżeli natomiast rezygnuje na określony czas z działań biznesowych, aby opiekować się dzieckiem to nie tylko nie płaci składek, ale również ma zapewnione ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kto zatem opłaca składki przedsiębiorcy? Składki emerytalne i rentowe finansowane są wówczas przez państwo za pośrednictwem ZUS.

Druga preferencja dotyczy okresu zawieszenia firmy. Standardowo można to zrobić maksymalnie na 24 miesiące, a w tym przypadku okres zawieszenia jest dłuższy i wynosi:

  • 3 lata, ale nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat;
  • 6 lat, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności w przypadku, gdy dziecko wymaga opieki, a jego stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

O tym, kiedy zużyć uprzywilejowany okres zawieszenia firmy decyduje sam przedsiębiorca. Jeżeli nie odczuwa takiej potrzeby lub nie może pozwolić sobie na wstrzymanie działalności to oczywiście nie musi korzystać z niego wcale. Możliwy jest również dowolny podział 3/6 lat, jednak na maksymalnie 4 części.

 Czy ZUS kontroluje nas na Facebooku

Rodzice, dziecko, zawieszona działalność

Kiedy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność w celu sprawowania opieki nad dzieckiem?

Nie zawsze osoba prowadząca działalność ma prawo do zawieszenia firmy w specjalnym trybie przeznaczonym na opiekę nad dzieckiem. Konieczne jest prowadzenie działalności przez przynajmniej 6 pełnych miesięcy przed dniem zawieszenia. Nie może bowiem mieć miejsca sytuacja, że w przypadku niepowodzenia biznesu przedsiębiorca zawiesza firmę na 24 miesiące, a gdy kończy się ten czas odwiesza ją i zawiesza ponownie, tym razem w celu sprawowania opieki nad dzieckiem i państwo finansuje mu składki na ubezpieczenia. Udogodnienie to jest przewidziane dla osób chcących skupić się na opiece nad dzieckiem, poświęcić mu więcej uwagi lub potrzebujących tego czasu ze względu na stan zdrowia dziecka.

Jeżeli powyższy warunek jest spełniony to należy zaktualizować wniosek CEIDG-1, zaznaczając odpowiednie pole (oświadczenie o zawieszeniu działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem). Zawieszenie prowadzenia firmy w takim trybie, powoduje obowiązek określenia na druku CEIDG-1 daty wznowienia działalności. Jeśli przedsiębiorca nie odwiesi firmy zgodnie ze wskazaną datą to będzie wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

W przypadku zawieszenia w trybie normalnym nie trzeba wskazywać daty odwieszenia działalności, a wykreślenie z CEIDG następuje dopiero po upływie 24 miesięcy. Wstrzymując prowadzenie firmy w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, trzeba dopilnować zadeklarowanego czasu wznowienia działalności ponieważ przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru CEIDG-1 niezależnie od tego, czy podany okres zawieszenia jest krótszy od 2 lat czy nie. Aby nie przeoczyć tego terminu, można od razu po zawieszeniu złożyć drugi wniosek o odwieszeniu wykonywania działalności z odpowiednią datą przyszłą.

Kiedy państwo opłaci nasze składki?

Zawieszając działalność w celu zajmowania się dzieckiem nie zostaniemy objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z automatu, aby tak się stało powinniśmy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o zamiarze podlegania tym ubezpieczeniom. W oświadczeniu należy wskazać dane swoje i dziecka oraz okres zawieszenia działalności w celu podjęcia opieki nad dzieckiem. Wymagane jest również złożenie wraz z oświadczeniem skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka i ewentualnego orzeczenia o jego niepełnosprawności. Dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS-u osobiście lub drogą pocztową.

Planujesz ciążę? Dowiedz się jak otrzymać 73 000 zł zasiłku macierzyńskiego

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.