Kto może rozliczać się ryczałtem i jak się do niego zgłosić w 2017?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to preferencyjna forma opodatkowania. Od 2017 roku podwyższony został limit przychodów uprawniających do rozliczania się w oparciu o ryczałt – ze 150 000 euro do 250 000 euro.

Na czym polega ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to przede wszystkim mniej obowiązków i obniżona stawka podatku – dla niektórych rodzajów działalności może wynosić nawet 3%. Z drugiej strony oznacza brak możliwości rozliczania wydatków związanych z prowadzoną firmą jako koszty uzyskania przychodów, które pomniejszają zobowiązanie podatkowe.

Jak każda forma opodatkowania także ryczałt ma swoje wady i zalety. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu rozliczania przychodów należy oczywiście do przedsiębiorcy, który powinien przeanalizować dostępne rozwiązania w odniesieniu do swojej działalności.

13 ważnych informacji o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu

Przepisy określają kilka stawek ryczałtu, które dobierane są w zależności od rodzaju wykonywanych usług czy sprzedawanych towarów. Każda czynność, która podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu ma przyporządkowaną odpowiednią stawkę.

Lista stawek ryczałtu ze wskazanymi rodzajami działalności gospodarczej

Kto może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania dostępna tylko dla określonej grupy przedsiębiorców. Osoby zajmujące się prowadzeniem jednoosobowych działalności gospodarczych mogą rozliczać się na ryczałcie, gdy rozpoczynają prowadzenie firmy w danym roku podatkowym albo uzyskały przychody z działalności do wysokości limitu 250 000 euro.

Podwyższenie limitu od 2017 roku

Wraz z nowym rokiem zmieniony został limit przychodów uprawniających do stosowania ryczałtu jako formy opodatkowania. Nowy limit wynosi 250 000 euro i przeliczany jest na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Zmiana przepisów oznacza dostępność uprzywilejowanej formy opodatkowania dla szerszej grupy przedsiębiorców, dzięki czemu przewidywane jest zwiększenie zainteresowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Osoby osiągające przychody na granicy poprzedniego limitu – 150 000 euro prawdopodobnie będą bardziej aktywne gospodarczo, gdyż zniknie obawa przed koniecznością zmiany formy opodatkowania.

Amortyzacja i ryczałt – czy mam do niej prawo?

Wyższy limit dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt

Brak prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem – kogo jeszcze dotyczy?

Przedsiębiorca może zostać wykluczony z preferencyjnej formy opodatkowania w postaci ryczałtu nie tylko na podstawie zbyt wysokich przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej firmy.
Możliwość rozliczania się w oparciu o ryczałt zależy również od branży, w której działamy. Przywilej ten jest niedostępny m.in. dla przedsiębiorców prowadzących apteki, lombardy, handlujących częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy świadczących usługi finansowe, ubezpieczeniowe, prawne, rachunkowo-księgowe, doradztwa podatkowego, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, kulturalne i rozrywkowe.

Zgłoszenie chęci opodatkowania przychodów w oparciu o ryczałt

Osoba prowadząca działalność, która chce zmienić formę opodatkowania na ryczałt ma obowiązek zgłosić swoją decyzję do urzędu skarbowego. Należy złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego, oraz zaktualizować wniosek CEIDG-1. Czas na dokonanie zmian mamy do 20-stego stycznia.

Jeżeli natomiast dopiero rozpoczynamy prowadzenie firmy wystarczające będzie złożenie wniosku CEIDG-1 i zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego formy opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania? Zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.