Jak wybrać właściwe zeznanie roczne i załączniki do PIT?

Każdy podatnik ma obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT. Przedsiębiorcy dobierają odpowiedni formularz na podstawie stosowanej formy opodatkowania. W przypadku osiągania zarobków również z innych źródeł może się zdarzyć, że trzeba będzie złożyć więcej niż jedną deklarację PIT. Nie wiesz jaki druk wybrać do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016? Zapraszamy do lektury.

PIT-36 – skala podatkowa

Deklaracja PIT-36 to najpopularniejszy formularz stosowany wśród osób prowadzących działalność. Przyporządkowany jest przedsiębiorcom, którzy jako formę opodatkowania wybrali zasady ogólne. Część osób prowadzących firmę na podstawie odrębnych przepisów wykluczona zostaje z możliwości rozliczania swoich przychodów/dochodów podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas zobowiązani są do stosowania skali podatkowej.

Zasady ogólne (skala podatkowa) oznacza prowadzenie PKPiR, możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów i opodatkowywanie swoich dochodów 18% stawką podatku, a po przekroczeniu limitu dochodów w wysokości 85 528 zł, opodatkowywanie nadwyżki dochodów ponad tą kwotę 32% stawką podatku.

Dodatkowo w deklaracji PIT-36 rozliczane są też m.in. dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze (opodatkowane według skali podatkowej), ze źródeł przychodów położonych poza granicami Polski czy dochody podatników, którzy mają obowiązek rozliczyć również dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci.

Roczny PIT: do którego urzędu?

PIT-36L – podatek liniowy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj mogą zdecydować się na stosowanie podatku liniowego jako formy opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający swoje dochodowy podatkiem liniowym składają formularz PIT-36L.

Podatek liniowy to konieczność prowadzenia PKPiR, możliwość obniżenia przychodów o koszty ich uzyskania i stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 19% (niezależnie od wartości osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów).

PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt to preferencyjna stawka opodatkowania, jej wysokość zależy od tego jaki rodzaj towarów/usług sprzedajemy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne są następujące stawki ryczałtu: 2%; 3%; 5,5%; 8,5%; 10%; 17%; 20%. Trzeba też mieć na uwadze, że istnieje limit przychodów uprawniających do rozliczania się w oparciu o ryczałt, który od 2017 roku wynosi 250 000 euro.

Dodatkowo deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla osób świadczących usługi najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze rozliczanych według ryczałtu.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągające przychody z najmu oprócz deklaracji PIT-28 składają również załącznik PIT-28/A.

Wyższy limit dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt

Jak wybrać właściwe zeznanie roczne i załączniki do PIT_

Kiedy najpóźniej należy dostarczyć zeznanie roczne do urzędu skarbowego?

Deklaracje PIT-36 i PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia. W 2017 roku dzień ten wypada w niedzielę, co oznacza że termin zostaje przesunięty do 2 maja (wtorek).

Termin na dostarczenie deklaracji PIT-28 już upłynął z dniem 31 stycznia bieżącego roku.

Aktualne wersje deklaracji PIT

Formularze zmieniają się dość często, dlatego zawsze należy upewnić się, że wypełniamy aktualną wersję deklaracji PIT.
Podatnicy rozliczający rok 2016 powinni złożyć następujące wersje deklaracji:

  • PIT-36 – wersja 23,
  • PIT-36L – wersja 12.

Transkrypcja wideo

Co zrobić, gdy poza działalnością gospodarczą uzyskujemy dochody z innych źródeł?

Przedsiębiorca prowadzący firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych i pracujący na etacie, w oparciu o umowę zlecenie czy o dzieło składa jedną deklarację PIT-36 i rozlicza w niej wszystkie swoje dochody. Jeżeli natomiast w ramach działalności wybrany został podatek liniowy jako forma opodatkowania, to będzie trzeba złożyć dwie odrębne deklaracje: PIT-36L (dochody z działalności) i PIT-37 (dochody z umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło).

Deklaracja PIT-38 przeznaczona jest dla osób osiągających przychody np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających. Niezależnie od rodzaju składanego zeznania rocznego w ramach działalności gospodarczej, jeżeli dodatkowo zyskaliśmy też na giełdzie to zobowiązani jesteśmy złożyć dwie odrębne deklaracje roczne: PIT-36 lub PIT-36L (dochody z działalności) i PIT-38 (przychody z giełdy).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przedsiębiorca chcący skorzystać z przywileju wspólnego rozliczenia z małżonkiem (o ile spełnione są wszystkie warunki uprawniające do łącznego opodatkowania dochodów małżonków) wypełnia deklarację PIT-36.

Przypomnijmy, że aby możliwe było wspólne rozliczenie z małżonkiem należy spełnić szereg warunków:

  • pozostawanie przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej;
  • wszystkie dochody powinny być opodatkowane w Polsce;
  • żadne z małżonków nie korzysta z opodatkowania w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej;
  • terminowe złożenie deklaracji PIT wraz ze stosownym wnioskiem wyrażonym w zeznaniu (w bloku „wybór sposobu opodatkowania” należy zaznaczyć opcję wspólnego rozliczenia z małżonkiem).

Ulgi i odliczenia

Dla podatników przygotowane zostały różnego rodzaju ulgi i odliczenia. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule o sposobach na obniżenie podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z ulg podatkowych, to powinien zwrócić szczególną uwagę na dobranie odpowiednich załączników. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku wyboru jako formy opodatkowania podatku liniowego będzie można skorzystać tylko z części ulg. Dla ułatwienia przygotowaliśmy tabelkę zawierającą formularze i załączniki do deklaracji PIT, które powinien złożyć przedsiębiorca korzystający z ulg podatkowych.

formularze i załączniki

Dziecko a rozliczenie roczne

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

W przypadku pytań dotyczących obowiązujących przedsiębiorców deklaracji PIT zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na adres:info@infakt.pl.