Czy można wpisać więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności?

Ustalenie adresu firmy to jedna z pierwszych decyzji, jaką musi podjąć przyszły przedsiębiorca. To gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza interesuje również urzędników. O jakich ważnych rzeczach należy wiedzieć ustalając firmowy adres?

1. Adres firmy podaje się w CEIDG

Założenie działalności gospodarczej oznacza konieczność rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wymaga to złożenia odpowiednio wypełnionego formularza CEIDG-1. Podaje się w nim szereg informacji dotyczących zakładanej działalności. Obowiązkowe jest również ustalenie adresu firmy.

Ale to nie jedyny adres, który należy wpisać w CEIDG-1. Należy również podać:

  • miejsce zamieszkania i zameldowania (jeśli jest inne niż adres zamieszkania),
  • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
  • adres do doręczeń (o ile różni się od adresu głównego miejsca wykonywanie działalności),
  • adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności (nie jest to konieczne),
  • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej ( w przypadku, gdy jest inny niż główne miejsce wykonywania działalności).

2. Ustalenie adresu firmy – nie musisz posiadać tytułu prawnego do lokalu

W myśl obowiązujących przepisów tytułem do lokalu może być np. prawo własności, najem, dzierżawa czy użyczenie. Przedsiębiorca nie musi posiadać potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Występuje tu tzw. domniemanie, że przedsiębiorca takim prawem dysponuje. Dla urzędników nie ma jednak większego znaczenia. W przypadku ZUS-u i urzędu skarbowego istotniejsze są adres faktycznego wykonywania działalności i miejsce zamieszkania.

Brak tytułu prawnego do lokalu może się jednak okazać kłopotliwy w sytuacji jego wynajmowania od innej osoby. Wynajmując od kogoś lokal najlepiej więc posiadać jego zgodę na prowadzenie w nim działalnością. Warto zadbać, by taki zapis znalazł się w podpisanej umowie.

3. Możesz zgłosić dowolną liczbę miejsc wykonywania działalności gospodarczej

Jak już było wspomniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zgłasza adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności.

Nie trzeba się jednak ograniczać wyłącznie do jednego miejsca. Przedsiębiorca może bowiem zgłosić dowolną liczbę dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Można tego dokonać za pomocą załącznika CEIDG-MW. Każdą zmianę w CEIDG przedsiębiorca zobligowany jest zgłosić do 7 dni od daty jej wystąpienia. Aktualizacja jest bezpłatna.

4. Prowadzenie firmy w danym lokalu może oznaczać wyższy podatek od nieruchomości

Ustalenie adresu firmy istotne jest również w kontekście przepisów odnoszących się do podatku od nieruchomości. Jeśli bowiem przedsiębiorca posiada nieruchomość (np. biuro czy lokal), która jest wykorzystywana do prowadzenia firmy, zobligowany jest do zapłaty wyższej stawki podatkowej niż przy nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszkaniowych. Co więcej może to być stawka nawet 30 razy wyższa. Konkretną kwotę do zapłaty ustala gmina. Więcej informacji w tym artykule.

5. Firma w mieszkaniu? Rozliczenie kosztów wymaga oszacowania metrażu

Prowadzenie firmy w lokalu, który służy jedynie do celów działalności gospodarczej pozwala zaliczyć do kosztów wszystkie wydatki z nim związane (np. czynsz, media).

Natomiast w przypadku, gdy lokal przeznaczony jest także na cele mieszkaniowe, konieczne jest oszacowanie procentu metrażu wykorzystywanego do celów firmowych. Obowiązujące regulacje pozwalają bowiem rozliczać w kosztach tylko taki procent wydatków, jak odnosi się do prowadzenia działalności.

Jak w praktyce wygląda rozliczanie kosztów mieszkaniowych w firmie? Najlepiej zajrzeć do jednego z wcześniejszych wpisów na naszym blogu.

6. Zmiana adresu wykonywania działalności – sprawdź czy nie podlegasz pod inny urząd skarbowy

Zmiana miejsca wykonywania działalności gospodarczej to nie tylko perturbacje związane z przeprowadzką. Istotne są również pewne kwestie podatkowe. Przedsiębiorca zobligowany jest bowiem sprawdzić czy wraz ze zmianą adresu firmy, nie zmienił się urząd skarbowy.

zmiana adresu firmy

Od miejsca wykonywania działalności gospodarczej zależy bowiem rozliczanie VAT. W sytuacji, gdy nowy adres oznacza nowy urząd skarbowy, konieczne jest złożenie zaktualizowanego formularza VAT-R. Konieczne jest również poinformowanie o zmianach wszystkich kontrahentów.

Adres wykonywania działalności gospodarczej nie ma znaczenia w kontekście urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatek dochodowy. Dzieje się tak z racji tego, że PIT rozlicza się w urzędzie określanym przez miejsce zamieszkania.

Chcesz rozkręcać biznes mając zaufanie do księgowości?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.