Tarcza 2.0 Live – pytania i odpowiedzi

W poniedziałek o godz. 15:00 odbył się Live na temat nowej ustawy o Tarczy Antykryzysowej 2.0. Opowiedzieliśmy również o założeniach nowej Tarczy Finansowej. Masz pytanie? Napisz komentarz, odpowiemy na niego.

Sprawdźcie nasze testy, które w minutę dadzą Wam odpowiedź o przysługujących ulgach. Zostały dostosowane do wymogów Tarczy 2.0.

Tarcza Finansowa

Mikropożyczka 5000 zł

Zwolnienie z ZUS

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Świadczenie postojowe

Pytania i odpowiedzi zadane na fb live

 1. Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z zus dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , na które fundacja otrzymuje dofinansowanie z PFRON?
  • Przepisy nie ograniczają możliwości skorzystania z zwolnienia z ZUS, dla płatnika i pracowników objętych dofinansowaniem PFRON
 2. A co w sytuacji kiedy umowa zlecenia jest określona tylko prowizyjnie ( prowizja od sprzedaży) ? Czy należy się pomoc osobom zatrudnionym na umowę zlecenia z takim wynagrodzeniem? Czy można się starać o pomoc takiej osobie…? Co wówczas należy wpisać we wniosku Rsp-C. w wynagrodzeniu?
  • Jeżeli z uwagi na sytuację związaną z COVID, zleceniobiorca otrzymał dużo niższe wynagrodzenie (spadek sprzedaży) lub umowa zlecenie nie została zrealizowana, a umowa została zawarta przed 1 lutego oraz zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, wówczas spełnia warunki do otrzymania świadczenia postojowego. We wniosku należy wpisać wartość przychodu uzyskanego z umów zlecenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Moim zdaniem drugim przychodem powinna być wartość przychodu jaką uzyskał by zleceniodawca w normalnych warunkach (np. porównanie do innych miesięcy, średnia z ostatnich miesięcy). W tym zakresie ZUS nie przedstawił jeszcze wyjaśnień.
 3. Mikropożyczka dla spółki cywilnej bez pracowników – czy się należy? PUP twierdzi, że nie, bo to nie JDG. Jak to jest?
  • Urząd pracy przedstawił prawidłowo odpowiedź, pożyczka dedykowana jest do mikroprzedsiębiorców. Spółka cywilna to umowa pomiędzy wspólnikami a nie podmiot prawa. Co oznacza, że nie jest uznawana za przedsiębiorcę.
 4. Złożyłam wniosek o umorzenie składek zus moich i pracownika (ponieważ w marcu wypłacałam wynagrodzenie za umowę, która trwała do końca lutego). We wniosku zaznaczyłam umorzenie msc marca, kwietnia i maja. W kwietniu nie mam składek za pracownika, czy powinnam jeszcze raz złożyć wniosek o umorzenie składek tym razem tylko moich?
  • Zgodnie z art. 31zo, na wniosek płatnika, który na dzień 29 lutego zgłosił do ubezpieczenia mniej niż 10 osób, składki są umarzane. Jeżeli już został złożony wniosek to ZUS będzie umarzał składki na podstawie dokumentów rozliczeniowych np. ZUS DRA, RCA, RZA
 5. Spółka z o.o. nie zatrudniająca pracownikow. Czy można złożyć wniosek o UP o pożyczkę 5 tys?
  • W myśl przepisów spółka z o.o. spełnia definicję przedsiębiorcy, oznacza to, że po spełnieniu warunków udzielania pożyczki, spółka może otrzymać mikropożyczkę.
 6. Prowadzę działalność, zatrudniam 2 pracowników. Złożyłam wniosek o umorzenie składek ZUS, o mikropożyczkę i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP. Czy mogę wystąpić do ZUS z wnioskiem o postojowe dla mnie?
  • Jeżeli przedsiębiorca nie posiada innego tyt. do ubezpieczenia i spełnia warunki do uzyskania świadczenia postojowego, może wnioskować o świadczenie postojowe
 7. Posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych liczy się na jaki dzień (czy na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe czy inny)?
  • Przepisy nie regulują tej kwestii wprost. Moim zdaniem ZUS może sprawdzać tytuł do ubezpieczenia na pierwszy dzień miesiąca dla którego wnioskujemy o świadczenie.
 8. Czy w przypadku braku spadku przychodów możemy wnioskować o umorzenie składek ZUS, spełniając inne warunki. Mikroprzedsiębiorca do 9 osób. Czy zus może zakwestionować umorzenie z uwagi,na to że jest to pomoc publiczna i ma na celu wsparcie tych przedsiębiorstw których sytuacja uległa pogorszeniu.
  • Spadek przychodów jest kryterium dla uzyskania świadczenia postojowego a nie umorzenia składek ZUS. Pomoc dedykowana jest tylko do przedsiębiorców, którzy odczuli np. ekonomiczne konsekwencje spowodowane sytuacją związaną z COVID.
 9. Czy mogę wysyłać do ZUS oświadczenie każdego miesiąca o przedłużenie świadczenia postojowego a jednocześnie wnioskować do PUP o dofinansowanie kosztów firmy dla firm niezatrudniających pracowników?
  • Uzyskanie świadczenia postojowego oraz prawo do dofinansowania kosztów prowadzenia działalności nie wykluczają się ze sobą.
 10. Proszę o wyjaśnienie spadku przychodu dla działalności i postoju. Każdy miesiąc musi mieć spadek do poprzedniego? Czy wystarczy ze tylko marzec ma spadek o 15% do lutego a np. kwiecień ma wzrost do marca o 10%? Czy wtedy świadczenie postojowe już się nie należy za 2 miesiąc?
  • Składając wniosek o świadczenie postojowe, wykazujemy spadek o 15% w dwóch ostatnich miesiącach przed miesiącem, za który wnioskujemy o postojowe. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
 1. Marzec składki zapłacone. A należy się 50% umorzenie. Czy to będzie nadpłata???
  • Z automatu wpłacona kwota nie stanie się nadpłatą. Płatnik powinien złożyć wniosek o zwrot kwoty podając we wniosku, że zgodnie z tarczą 2.0 przysługuje mu 50% umorzenie składek, następnie we wniosku ZUS RDZ należy wnioskować o umorzenie ZUS za ten miesiąc.
 2. Działalność jednoosobowa odwieszona 1 marca 2020, za marzec opłacony zus, czy przy wnioskowaniu do ZUS o zwolnienie z opłacania składek , zwrócą składki marcowe, czy wnioskować tylko za kwiecień i maj
  • Podobnie jak w odpowiedzi w pkt. 13, należy dodatkowo złożyć wniosek o zwrot zapłaconych składek za miesiąc marzec.
 3. Prowadzę jednoosobową działalność. Mąż jest osobą współpracującą (opłacam tylko składkę zdrowotną) , czy w nowej tarczy jestem uwzględniona ? Czy mam płacić składkę ZUS za siebie i męża?
  • W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej zwolnieniu podlegają „obie osoby” w kwocie należności z tytułu składek ustalonych od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru składek.
 4. Czy postojowe podlega zajęciom komorniczym?
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wydała komunikat, że środki przeznaczone na na walkę z koronawirusem, nie będą podlegały egzekucji w ramach zajęć komorniczych.
 5. Prowadzę JDG i moja działalność wraca do normalności w 4 etapie więc nie wiadomo czy tak długo będzie wypłacane postojowe czy zwolnienie z zus. Czy takie przyszłościowe koszty warunkują bezzwrotną pożyczkę?
  • Mikropożyczka ma na celu zabezpieczenia przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi wywołanymi COVID-19. Jeżeli środki zostaną przeznaczone na pokrycie stałych kosztów prowadzenia działalności wówczas zostaną sporzytkowane zgodnie z umową.
 6. Właściciele spółki cywilnej bez innych tytułów ubezpieczeń mogą wnioskować o postojowe
  • Jeżeli płatnikiem ZUS jest spółka cywilna wówczas to spółka wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek ZUS.
 7. Czy można jeszcze składać wniosek RSP-C za marzec?
  • Tak, w dalszym ciągu można składać wnioski za miesiąc marzec.
 8. Czy jeżeli jeszcze nie dostałam postojowego a składałam wniosek to mogę się ubiegać o dofinansowanie części kosztów i pożyczkę z pup jestem na samozatrudnieniu
  • Ubieganie się o świadczenie postojowe nie wyklucza prawa do wnioskowania o mikropożyczkę oraz dofinansowania kosztów prowadzenia działalności
 9. Czy wspólnicy sp.jawnej zatrudniający 5 pracowników, składający oddzielne deklaracje DRA przy przychodach na wspólnika powyżej 15 681 korzystają ze zwolnienia z ZUS?
  • O zwolnienie z ZUS mogą wnioskować płatnicy składek, jeżeli wspólnicy składają deklaracje rozliczeniowe wyłącznie za siebie wówczas dotyczy ich limit 15 681 zł.
 10. Mam 9 pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o dzieło, od których z definicji, nie są odprowadzane składki na ZUS. Spadek obrotów sięgnie ponad 75%. Czy mogę skorzystać z subwencji Tarczy Finansowej na poziomie 324 tys?
  • Proszę mieć na uwadzę, że środki w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju kierowane są do np. mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej nie są traktowane jako pracownicy ( art. 2 kodeksu pracy)
 11. Co jeśli z 5 tyś otrzymanej pożyczki wydam tylko 3 tyś ?
  • Umowa mikropożyczki precyzuje cel na jaki można przeznaczyć środki. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie miał potrzeby wykorzystania pozostałej części wówczas może wnioskować o zwrot niewykorzystanej części

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu