Obecnie mamy sporo świadczeń dla rodziców. Są to przykładowo 500+, 300+, becikowe, kosiniakowe. Ale czy wykazujemy te świadczenia rodzicielskie w PIT? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Świadczenia rodzicielskie w PIT

Z roku na rok jest coraz więcej świadczeń dla rodziców takich, jak 500+, 300+, becikowe, kosiniakowe, dopłaty do żłobków. Te wymienione przeze mnie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o PIT i nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Świadczenie rodzicielskie nie są wliczane do dochodów rodziców.

Świadczenia rodzicielskie, a ulga na dzieci

Niezmiennie od wielu lat rodzice mogą korzystać z ulgi na dzieci. Otrzymywanie wyżej wymienionych świadczeń, w żaden sposób nie koliduje z uzyskanie ulgi na dzieci.
Przypomnę, że gdy ulga przysługuje na jedno dziecko, to mamy limit przychodów, który wynosi:

  • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),
  • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.
Świadczenia rodzicielskie w PIT
Kwota podlegająca odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do :

  • jednego dziecka wynosi 92,67 zł  (rocznie 1112,04 zł),
  • drugiego dziecka wynosi 92,67 zł  (rocznie 1112,04 zł),
  • trzeciego dziecka wynosi 166,67 zł  (rocznie 2000,04 zł)
  • czwartego i każdego kolejnego dziecka wynosi 225 zł (rocznie 2700 zł).

Do liczby dzieci wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego, to wówczas ulga przysługuje począwszy od miesiąca, w którym się urodziło.
Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku. Jeśli podatnicy nie mają takiej kwoty podatku, aby wykorzystać całą kwotę ulgi, to wówczas można skorzystać ze zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Zwrot jest limitowany składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (zdrowotna 7,75% a nie 9% podstawy wymiaru).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu