Stacja kontroli pojazdów – formy opodatkowania


28 stycznia 2018 3 min. czytania

Podatnik zgodnie z przepisami przy prowadzeniu działalności gospodarczej może skorzystać z różnych form opodatkowania. Jednak czy stacja kontroli pojazdów może korzystać ze wszystkich? Zapraszamy na analizę.

Formy opodatkowania 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą co do zasady może wybrać jedną z czterech form opodatkowania tj:

  1. zasady ogólne (skala podatkowa – 18% do kwoty 85528 zł, powyżej 32%);
  2. podatek liniowy (stała stawka podatku – 19%)
  3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w zależności od rodzaju działalności – 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%);
  4. karta podatkowa (stała stawka kwotowa podatku).

Podatnik przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi dokonać wyboru formy opodatkowania. Wybór formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu. Podatnik również ma prawo zmiany wybranej formy opodatkowania jeśli zajdą okoliczności powodujące, że inna forma stanie się bardziej korzystna. Zmiany formy opodatkowania dokonujemy do 20 stycznia.
stacja kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów – forma opodatkowania

Podatnicy rozpoczynający działalność lub też prowadzący już działalność uzyskujący przychody które podlegają przepisom ustawy PIT, zawsze mogą wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych.
Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego dotyczy, co do zasady, również wszystkich podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, które podlegają przepisom ustawy PIT. Jest jednak jedno zastrzeżenie, z opodatkowania w formie podatku liniowego nie mogą korzystać podatnicy osiągający w ramach działalności gospodarczej przychody ze świadczenia na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usług odpowiadającym czynnościom wykonywanym w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.
W przypadku ryczałtu ustawodawca ustanowił wykluczenia, przy wystąpieniu których  podatnik nie ma możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania. Jednym z wykluczeniem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku nr 2 pod pozycją 32  ustawodawca wskazał jako usługi wykluczające: usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych. W związku z tym, podatnik nie może wybrać jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeśli przedmiotem jego działalności jest stacja kontroli pojazdów.
Ostatnią formą opodatkowania z jakiej może skorzystać podatnik, uzyskujący przychody podlegające przepisom ustawy PIT jest karta podatkowa. Jednakże w wykazie usług dających uprawnienie podatnikowi do skorzystania z tej formy opodatkowania próżno szukać działalności w zakresie gdzie przedmiotem działalności jest stacja kontroli pojazdów. W związku z tym, podatnik również nie może wybrać tej formy opodatkowania.

Podsumowanie

Podatnik, którego przedmiotem działalności jest stacja kontroli pojazdów, jako formę opodatkowania może wybrać zasady ogólne lub podatek liniowy. W celu ustalenia, która z form będzie dla niego najbardziej korzystna należy dokonać analizy.
Niestety podatnik nie może skorzystać z uproszczonych form opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Nie mniej jednak na oficjalnej stronie nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju ukazała się publikacja w której wskazano, że przy wykonywaniu badań technicznych prowadzonych przez stacje kontroli pojazdów stawka ryczałtu wynosi 8,5%. Tym samym wskazano, że podatnik przy tej działalności może wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dziś w owej publikacji, która została zaktualizowana w dniu 25.01.2018 r. jest już informacja, że podatnik jednak nie może skorzystać z tej formy opodatkowania. Pytanie, ilu przedsiębiorców po przeczytaniu publikacji wybrało jednak tą formę opodatkowania? Dlatego ważnym elementem przed podjęciem ważnych kroków, a wybór formy opodatkowania jest jednym z najważniejszych, jest dokładna analiza przepisów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu