Jak zrobić korektę VAT, gdy samochód użytkowany w kategorii „mieszany” staje się „firmowym”?

W związku ze zmianami w odliczaniu VAT od samochodów, 23% VAT-u trzeba zapłacić zawsze, gdy sprzedaje się samochód firmowy używany w działalności opodatkowanej. Warto jednak wiedzieć, że taka sprzedaż samochodu może zarazem oznaczać prawo do korekty VAT, a w praktyce – do odzyskania nieodliczonego podatku. Jak to działa?

Zmiany w VAT od samochodów – najważniejsze zmiany

Z początkiem 2014 r. i 1 kwietnia 2014 r. weszło w życie sporo zmian w odliczaniu VAT-u od samochodów. Oczywiście, opisaliśmy je na blogu inFaktu i warto się z nimi zapoznać. Można je poznać w tych artykułach:

Sprzedaż samochodu a korekta VAT – kto i kiedy musi dokonać?

Temat korekty VAT bierze się z zasad, które pozwalają odliczać 100% lub 50% VAT-u w związku z kupnem samochodu „na firmę”. Gdy samochód zmienia swoją „kategorię” z 50% na 100% lub odwrotnie, to VAT się poprawia. Co może być zarówno korzystne, jak i niekorzystne, gdyż niekiedy VAT trzeba w praktyce zwrócić państwu.

Korekta VAT pozwalająca na odzyskanie podatku

Samochód osobowy poniżej 3,5 tony, który jest użytkowany w trybie „mieszanym”, czyli zarówno do użytku prywatnego, jak i firmowego pozwala odliczać 50% VAT (przed 1.04.2014 samochód osobowy pozwalał na odliczenie 60% VAT). Natomiast odliczanie 100% VAT jest możliwe, gdy samochód osobowy jest użytkowany TYLKO w działalności gospodarczej (wymaga to m.in. złożenia formularza VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT).

Natomiast w momencie, gdy samochód firmowy jest sprzedawany jego przeznaczenie zmienia się – z użytku mieszanego staje się wyłącznie firmowym, co pozwala na odliczenie 100% VAT. Co za tym idzie, możliwa jest korekta VAT, która w praktyce sprowadza się do odliczenia podatku, którego wcześniej odliczyć nie można było. Nie można jednak odliczyć kwoty w całości, a w niektórych przypadkach odliczenia nie dokonuje się w ogóle. Zależy to od wartości samochodu i czasu, który upłynął od jego nabycia:

  1. Samochód o wartości powyżej 15 tys. zł

Korekty dokonuje się w okresie 60 miesięcy od nabycia.

Korekta VAT jest proporcjonalna do okresu pozostałego do końca wspomnianych 60 miesięcy. Np. sprzedaż samochodu po 20 miesiącach oznacza możliwość odzyskania (korekty) 4/6 nieodliczonego VAT-u.

  1. Samochód o wartości poniżej 15 tys. zł

Korekty dokonuje się w okresie 12 miesięcy od nabycia.

Tutaj analogicznie korekta VAT jest proporcjonalna do okresu pozostałego do końca wspomnianych 12 miesięcy. Np. sprzedaż samochodu po 2 miesiącach oznacza korektę 10/12 nieodliczonego VAT-u.

Po upływie 60 lub 12 miesięcy nieodliczonego VAT-u już odzyskać niestety nie można.

Kiedy konieczny jest zwrot odliczonego VAT-u?

Przepisy przewidują też, że przedsiębiorca może być zmuszony do zwrotu odliczonego VAT-u. Dzieje się tak wtedy, gdy przedsiębiorca najpierw użytkuje samochód dający prawo do 100% VAT, a później zmienia jego charakter na taki, który daje prawo do odliczania 50% VAT. Oznacza to konieczność zmian w rozliczeniach podatku.

Dokonuje się tego również korektą w tych samym okresach korekt wynoszących 12 lub 60 miesięcy od nabycia samochodu. Po ich upływie nie ma już konieczności dokonywania zmian w rozliczeniach VAT-u.

Rozliczanie samochodów w inFakcie to żaden problem!

Rozliczanie VAT od samochodu firmowego wydaje Ci się skomplikowane? Na szczęście nie musisz znać wszystkich zasad, które się z tym wiążą. Jest na to prosty sposób – inFakt.pl.

  • Zakładasz darmowe konto w inFakcie
  • Wypełniasz dane księgowe i uruchamiasz 30-dniowy test księgowości online
  • Dodajesz samochód i odliczasz od niego VAT w inFakcie
  • Dzwonisz lub e-mailujesz do księgowych – kiedy tylko czegoś nie wiesz!

Najlepiej załóż darmowe konto i sprawdź jak to działa.