Odliczenie 100% VAT od samochodu – jakie warunki trzeba spełnić?

Z początkiem kwietnia przestanie obowiązywać system, zgodnie z którym przedsiębiorca odliczy 60% VAT od zakupu samochodu osobowego. W myśl zmian w przepisach istniały będą dwa progi – 50% i 100%. W praktyce możliwość odliczenia pełnego VAT-u będzie jednak bardzo trudna. Dla kogo resort finansów przewidział taką opcję i jakie warunki trzeba będzie w związku z tym spełnić?

Odliczenie VAT zależne od sposobu użytkowania

Niestety ustawa, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r. pozwoli na odliczenie pełnego VAT-u jedynie w nielicznych przypadkach. Większość przedsiębiorców będzie miała możliwość odliczenia tylko 50% VAT-u wynikającego z faktury na zakup samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania samochodu. Tym samym przedsiębiorca odliczy:

 • 50% VAT – jeśli używa samochodu w tzw. systemie mieszanym, czyli zarówno na cele firmowe, jaki prywatne,
 • 100% VAT – w sytuacji, gdy pojazd służy mu wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Projekt nie daje jednak możliwości odliczania pełnego VAT-u przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmę w miejscu zamieszkania. Zdaniem Ministerstwa Finansów w tym przypadku nie da się jednoznacznie stwierdzić, że pojazd używany jest tylko do celów firmowych.

Kiedy pojazd zostanie uznany za przeznaczony wyłącznie na potrzeby firmowe?

W myśl nowych przepisów przedsiębiorca odliczy 100% VAT jeśli będzie używał samochodu jedynie w celach służbowych. Stanie się tak w przypadku, gdy:

 • konstrukcja pojazdu sprawia, że może być przeznaczony tylko do działalności (np. koparka, ładowarka),
 • sposób wykorzystania potwierdzony ewidencją przebiegu pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością.

W drugim przypadku przedsiębiorca zostanie zobligowany do złożenia informacji o pojazdach do naczelnika urzędu skarbowego. Będzie należało to zrobić w terminie 7 dni od dnia dokonania pierwszego wydatku związanego z samochodem (np. jego zakupu, nabyciu paliwa czy części) po wejściu w życie ustawy. W przypadku zmiany wykorzystania samochodu aktualizacji należy dokonać najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje się tej zmiany.

W skrócie

100% VAT-u pozwalają odliczać:

 • Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony
 • Samochody specjalne – np. koparka, podnośnik, ładowarka
 • Samochody z zaśw. VAT-1, VAT-3 lub VAT-4
 • Samochody poniżej 3,5 tony – TYLKO do użytku firmowego – wymaga to spełnienia szeregu warunków

Istota konstrukcji pojazdu

W kontekście odliczania całego VAT-u istotne jest jakie właściwie pojazdy przepisy uznają za takie, których konstrukcja sprawia, że można ich używać tylko w firmie. Do tej grupy zaliczane są choćby wspominane już koparka i ładowarka, które w myśl przepisów o ruchu drogowym uznawane są za pojazdy specjalne.

Konstrukcja umożliwia również odliczenie pełnego VAT-u w dwóch innych przypadkach:

  1. Pojazdów, które posiadają jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowane zgodnie z przepisami do podrodzaju wielozadaniowy, van (VAT-1) lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (VAT-3).

 • Pojazdów, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (VAT-4).

 

Spełnienie wymagań dla samochodów VAT-1, VAT-3 i VAT-4 będzie stwierdzane na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Konieczne będzie także uzyskanie zaświadczenia wydanego przez tę stację oraz wpisu do dowodu rejestracyjnego zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu do celów VAT?

Jak już było wspominane przedsiębiorca odliczy 100% VAT od samochodu również w sytuacji, gdy używa go jedynie na potrzeby firmowe. Istotne stanie się w takim przypadku, aby przedsiębiorca posiadał regulaminy, zarządzenia itp., z których wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i nie ma innej możliwości jego użycia.

Oprócz tego przedsiębiorca zobligowany będzie prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT. Taki dokument powinien zawierać:

  1. numer rejestracyjny pojazdu,
  2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
  3. stan licznika przebiegu pojazdu na dzień:

– rozpoczęcia prowadzenia ewidencji,
– na koniec każdego okresu rozliczeniowego,
– na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

  1. wpis osoby kierującej samochodem – przy każdym wykorzystaniu pojazdu – zawierający:

– kolejny numer wpisu,
– datę i cel wyjazdu,
– opis trasy (skąd – dokąd),
– liczbę przejechanych kilometrówce,
– imię i nazwisko osoby kierującej,

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W przypadku, gdy przedsiębiorca udostępni chwilowo samochód osobie niebędącej jego pracownikiem, np. klientowi, ewidencja będzie musiała zawierać:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel udostępnienia pojazdu,
 • stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 • imię i nazwisko osoby, której pojazd został udostępniony.

Ewidencja ma służyć udowodnieniu, że przedsiębiorca wykorzystuje samochodów wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością. Obowiązek jej prowadzenia nie odnosi się do użytkowania pojazdów, których konstrukcja sprawia, że mogą być przeznaczone tylko na cele firmowe.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca spełni wszystkie wymagane przez przepisy warunki, a samochód zostanie uznany za przeznaczony jedynie do celów firmowych możliwe będzie odliczenie 100% VAT od jego zakupu, wydatków eksploatacyjnych, nabycia paliwa czy też leasingu.

Jednak w przypadku, gdy wszystkie warunki nie są spełnione odliczenie całości VAT-u będzie niemożliwe. To istotna kwestia ze względu na fakt, że organ podatkowy może zakwestionować rozliczenie i zobowiązać właściciela firmy do zapłaty różnicy w podatku oraz odsetek od zaległości podatkowych.

Jeśli przedsiębiorca sam dojdzie do wniosku, że musi inaczej rozliczyć VAT będzie mógł złożyć korektę wcześniej (przed kontrolą). W takim wypadku również konieczna stanie się zapłata VAT-u wraz z odsetkami.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
 • Rozliczaj prosto VAT od samochodu
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto