Jak rozliczyć fakturę kosztową, która dotarła po zakończeniu roku podatkowego?

Skończył się rok podatkowy – czas na przygotowanie zeznania rocznego. Warto pamiętać, że jeśli mieliście w ciągu roku koszty, które z rozmaitych powodów nie zostały jeszcze rozliczone, to wciąż można tego dokonać bez składania korekt. Nawet, jeśli powodem nierozliczenia kosztów była niewiedza.

Koszt należy rozliczyć w danym roku podatkowym

Zgodnie z ogólną zasadą, wszystkie faktury kosztowe przypadające na dany okres należy zgromadzić i zaksięgować (przekazać do biura rachunkowego) przed 20 dniem miesiąca przypadającego po rozliczanym okresie. Do tego dnia bowiem trzeba wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Może się jednak zdarzyć, że prawidłowy koszt nie zostaje ujęty w tym terminie, ponieważ przedsiębiorca nie ma wówczas świadomości, że wydatek może stanowić koszt lub z różnych powodów nie posiada dokumentu potwierdzającego transakcję.

W takim przypadku koszt wciąż można rozliczyć. Opcje są następujące:

1. Jeżeli rok podatkowy trwa (zeznanie roczne nie zostało złożone)

Należy przekazać dokument potwierdzający zaległy koszt do biura rachunkowego lub samodzielnie ująć go w KPiR w aktualnie rozliczanym okresie. Na dokumencie i w KPiR trzeba zamieścić adnotację wyjaśniającą, że jest to koszt z innego okresu oraz przyczynę opóźnienia. Jeśli rok podatkowy skończył się, ale zeznanie roczne nie zostało złożone, to taki dokument księguje się z datą 31 grudnia.

2. Jeżeli rok podatkowy skończył się (zeznanie roczne zostało złożone)

Należy skorygować zeznanie roczne za rok, którego dotyczą spóźnione koszty. Do korekty należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny składania korekty.

Co za tym idzie, koszty, które są właściwie udokumentowane, a nierozliczone, wciąż mogą obniżyć podatek dochodowy.

Koszty firmowe to niełatwy temat

Definicja kosztu uzyskania przychodu zawarta w ustawie o podatku dochodowym z natury rzeczy podlega interpretacji. Ponadto, ustawa zawiera długi katalog wydatków, które nie mogą stanowić kosztów. W związku z tym wielu przedsiębiorców nie ujmuje licznych wydatków, mimo że mogą tego dokonać. Warto więc pamiętać, że jeśli tylko dysponujecie dokumentem potwierdzającym zakup lub poniesienie kosztu, to wciąż można pomniejszyć dzięki niemu podatek dochodowy.

Dowiedzcie się więcej o kosztach firmowych z naszego postu 10 nieoczywistych kosztów firmowych oraz z eBooka „51 pomysłów na koszty firmowe”.

Uwaga: Niniejszy artykuł dotyczy rozliczania kosztów u podatników stosujących metodę uproszczoną, tj. polegającą na rozliczaniu kosztów w momencie ich poniesienia. Ponadto, tekst nie dotyczy późniejszego rozliczania VAT-u ze zgubionych faktur. To również jest możliwe, przy czym dokonuje się na nieco innych zasadach. Tę możliwość opiszemy na blogu inFaktu wkrótce.

Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, na pewno odpowiemy! 🙂