W nowym roku czekają nas kolejne zmiany dotyczące ustawy o VAT mające na celu poprawę ściągalności tego podatku. Jeden z projektów to mechanizm split payment, czyli podzielona płatność, który zakłada rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT.  Split payment ma na celu ograniczenie nadużyć już na etapie zawarcia transakcji, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do budżetu państwa. 

Na czym polega split payment?

Split payment to mechanizm, który charakteryzuje się podziałem zapłaty za towary i usługi na dwa odrębne rachunki bankowe. Kwota netto uiszczana jest na rachunek bankowy kontrahenta, natomiast kwota VAT trafia na specjalne konto VAT przyporządkowane konkretnemu podatnikowi VAT. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że otwarcie i prowadzenie takiego subkonta do rachunku będzie darmowe. Banki nie będą mogły pobierać dodatkowych prowizji z tytułu uruchomienia dodatkowego rachunku.

Czy Split payment będzie miało zastosowanie dla wszystkich transakcji?

Split payment dotyczyć ma wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. Oznacza to, że nabywając dany produkt lub usługę jako osoba prywatna nie będziemy mieli obowiązku rozdzielania płatności na dwie części.

Warto też podkreślić, że stosowanie mechanizmu split payment nie będzie obowiązkowe, jednakże przedsiębiorcom dobrowolnie decydującym się na takie rozwiązanie przysługiwać będą przywileje, a mianowicie nie będą stosowane przepisy o solidarnej odpowiedzialności oraz dodatkowe sankcje za nierzetelne rozliczenie podatku VAT wprowadzone w styczniu 2017 roku.

Przypomnijmy, że dodatkowe zobowiązania podatkowe są nakładane na osoby prowadzące działalność zaniżające kwoty podatku VAT do zapłaty lub zawyżające kwoty tego podatku do zwrotu lub do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. Wysokość takiej dodatkowej sankcji stanowi 30 % kwoty zaniżenia podatku VAT do zapłaty lub zawyżenia nadwyżki podatku VAT. Po spełnieniu określonych warunków wysokość sankcji może zostać obniżona do 20% kwoty zaniżenia podatku VAT do zapłaty albo zawyżenia tego podatku do zwrotu lub przenoszonego na następny miesiąc/kwartał.

W przypadku, gdy zaniżenie kwoty VAT do zapłaty lub zawyżenie kwoty VAT do zwrotu (przeniesienia) wynika z faktur kosztowych, które:

  • zostały wystawione przez nieistniejącą firmę;
  • stwierdzają czynności, które nie miały miejsca;
  • zawierają kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • dokumentują czynności pozorne, bezprawne lub mające na celu obejście przepisów.

to nałożona sankcja może także wynosić nawet 100% tej kwoty.

Podsumowując możemy stwierdzić, że przedsiębiorca, który zdecyduje się na zastosowanie split payment zyska gwarancję większej ochrony przed posądzeniem o nierzetelne rozliczenia.

Dowiedz się więcej o dodatkowych zobowiązaniach podatkowych wprowadzonych w styczniu 2017 roku

split payment

Uważaj od kogo kupujesz! Nowe sankcje od 2017 roku

Czy przedsiębiorca będzie miał prawo swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na specjalnym koncie VAT?

Teoretycznie pieniądze zebrane na koncie VAT będą własnością przedsiębiorcy, jednakże prawo do swobodnego wykorzystania tej kwoty będzie mocno ograniczone. Przedsiębiorca będzie miał możliwość zapłaty kwoty VAT za zobowiązania wobec kontrahentów lub względem urzędu skarbowego.

Zmiany w VAT 2017 w pigułce

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.