Co to jest SLIM VAT 2? Jak skorzystają na nim przedsiębiorcy?

Wprowadzony 1 stycznia 2021 r. pierwszy pakiet SLIM VAT wniósł wiele uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Przedsiębiorcy, księgowi i doradcy podatkowi byli jednak zgodni, że zmiany te nie są wystarczające. W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny pakiet uproszczeń, czyli SLIM VAT 2. Prezydent podpisał nowelizację zmian. Pakiet ten ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Co znajduje się w pakiecie?

Prostsze fakturowanie

 • Brak obowiązku oznaczania na fakturze VAT, że jest to faktura korygująca.
 • Brak obowiązku oznaczenia na fakturze przyczyny korekty.
 • Brak obowiązku oznaczenia na fakturze VAT, że jest to duplikat.
 • Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego.
 • Możliwość wystawienia jednej faktury korygującej dla kilku dostaw lub usług z danego okresu.
 • Każdy bilet będzie mógł być fakturą (obecnie mogą tylko te, których trasa podróży jest większa niż 50 km).

Środki na rachunku VAT

 • Przedsiębiorcy będą mieli możliwość przenoszenia środków zgromadzonych na kontach VAT pomiędzy różnymi bankami.
 • Możliwość opłacenia składek KRUS ze środków na koncie VAT.
 • Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat od wystawienia faktury.

Przyjazne odliczenie VAT

 • Możliwość odliczenia VAT z zapomnianej” faktury nie tylko w miesiącu, którego ona dotyczy, ale również w kolejnych 3 miesiącach (dla rozliczających się miesięcznie) lub kolejnych dwóch kwartałach (dla rozliczających się kwartalnie)
 • Termin na złożenie VAT-26 (do pełnego odliczenia VAT na zakup samochodu) do 25 dnia następnego miesiąca.

VAT w nieruchomościach

Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje możliwość rezygnacji ze zwolnienia VAT dla osób, które zajmują się obrotem nieruchomości.

Komentarz eksperta

Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt

Proponowane zmiany wydają się być w wielu przypadkach dużym uproszczeniem np. powrót do zasady sprzed zmiany o przepisów przy imporcie usług pozwoli unikać odsetek. Podatnicy obecnie gdy wykażą import usług po 3 miesiącach od powstania obowiązku podatkowego, korygują ten okres i wykazują tylko VAT należny, a naliczony „na bieżąco”. W związku z tym wielokrotnie powstawał obowiązek zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami. Po zmianie przepisów, podatnik będzie mógł przy takiej korekcie od razu odliczyć podatek VAT. W konsekwencji stanie się on neutralnym. W mojej ocenie w pakiecie brakuje odniesienia do wyroku TSUE ws. możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. A tym samym, zniesienie niezgodnych z przepisami unijnymi warunków. Sam pakiet SLIM VAT 2 ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym być może ustawodawca tych zmian dokona szybciej za pośrednictwem innej ustawy zmieniające ustawę o podatku od towarów i usług.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu