Ryczałtowcy pominięci w nowelizacji ustawy o składce zdrowotnej

Ustawa podpisana przez Prezydenta nie uwzględnia sprzedaży środków trwałych przez podatników na ryczałcie ewidencjonowanym. Wciąż może mieć to wpływ na wysokość ich składki zdrowotnej.

Podstawa składki zdrowotnej zrównana z podstawą PIT

Przepisy, które od 1 stycznia wprowadził Polski Ład, uległy zmianie w zakresie ujmowania przychodów w przypadku sprzedaży środków trwałych z działalności gospodarczej. Przepisy, które zaczęły obowiązywać w kwietniu, mówią, że przy sprzedaży środka trwałego wartość umorzenia, która została dokonana do 31 grudnia 2021 r., obniża podstawę składki zdrowotnej.

Co to oznacza? Jeśli podatnik posiadał środek trwały o wartości np. 30 tys zł. wprowadzony przed 1 stycznia 2022 r. i dokonał do tego czasu amortyzacji w kwocie 20 tys. zł, to w przypadku sprzedaży tego środek w roku bieżącym (lub latach przyszłych) za kwotę 20 tys. zł. koszt i zysk kompensują się. Mamy zerową podstawę składki zdrowotnej z tytułu sprzedaży tego środka. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż te odpisy amortyzacyjne już dokonane nie zmniejszyły składki zdrowotnej, w związku z tym wartość sprzedaży również nie podwyższa jej. Jest to sprawiedliwe.

Problem ryczałtowców

Jednak ustawodawca zapomniał o podatnikach rozliczających się na zasadach podatku zryczałtowanego. Przedsiębiorcy na ryczałcie również posiadają środki trwałe. Pomimo, że odpisy amortyzacyjne nie obniżają przychodu do opodatkowania, to są zobowiązani wprowadzać je do ewidencji środków trwałych. 

Tak jak wskazałem, przedmioty te nie są amortyzowane – nie obniżają przychodów do opodatkowania podatników. Sprzedaż takiego środka trwałego w późniejszym okresie jest jednak opodatkowana stawką 3%. Można powiedzieć, że przychód podatnika nie jest pomniejszany o wartość zakupionych środków trwałych i ich zużycie, natomiast podatnik musi już zapłacić 3% podatek w przypadku ich sprzedaży. 

Sprzedaż środka trwałego to ryzyko wejścia w wyższy próg

Okazuje się, że gdy zmieniano w kwietniu przepisy w zakresie podatku dochodowego dla osób fizycznych i dano możliwość odliczenia zamortyzowanej części środka trwałego dokonaną przed 1 stycznia 2022 r., niestety zapomniano o ryczałtowych. Nie znaczy to wprost, że będą musieli zapłacić podatek od samej sprzedaży tego środka, ale spowoduje to podniesienie ich przychodu, a w związku z tym podatnik szybciej osiągnie wyższy próg wyliczenia składki zdrowotnej

Może okazać się, że ryczałtowiec z tytułu normalnej sprzedaży swoich produktów lub usług mieści się w pierwszym limicie do 60 tys. zł., ale poprzez fakt sprzedaży środka trwałego przekracza te 60 tys. zł. I zamiast 335,94 zł składki zdrowotnej będzie musiał płacić już 559,90 zł za każdy miesiąc. W związku z tym w stosunku rocznym ta wartość wzrośnie do blisko 2700 zł dodatkowego obciążenia składki zdrowotnej. 

W mojej ocenie zostało to zapomniane i nie powinno stanowić podwyższenia podstawy składki zdrowotnej. Niestety podatnicy Ci będą zmuszeni do uwzględniania w podstawie przychodu również sprzedaży środków trwałych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu