Register modal

Przedsiębiorca dokonując zakupów w ramach prowadzonej działalności musi pamiętać o prawidłowym ewidencjonowaniu poszczególnych wydatków. Często pojawia się więc pytanie, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować pozostałe wydatki, a towary i materiały. Poniżej zostanie wyjaśniona różnica dotycząca rozliczenia tego typu kosztów.

Kiedy wydatek może być kosztem?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, a także mają one związek z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca powinien pamiętać jednak o tym, że to na nim ciąży obowiązek udowodnienia, że dany zakup został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu i ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Towary – podstawowe informacje

pozostałe wydatki, a towary i materiały

Materiały i towary – podstawowe informacje

Dokładne wyjaśnienie pojęcia materiały i towary można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Towary handlowe zostały zdefiniowane jako wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Są to zatem zakupy, które dokonuje się bezpośrednio w celu dalszej odsprzedaży. Do towarów możemy zaliczyć między innymi: chleb w sklepie, warzywa i owoce w warzywniaku, obuwie w sklepie obuwniczym, itd.

Jeśli chodzi o materiały to są to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), pod warunkiem, że opakowania te nie są środkami trwałymi. Rozróżnić można rownież materiały pomocnicze, które nie są materiałami podstawowymi ale są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Zakup towarów i materiałów należy ująć w kolumnie 10 PKPiR. W kolumnie 11 ujmujemy natomiast koszty uboczne związane z zakupem towaru lub materiału. Do kosztów tych możemy zaliczyć koszt transportu, załadunku, wyładunku oraz koszt ubezpieczenia w drodze.

Jak zaksięgować zakup towarów i materiałów ?

Pozostałe wydatki – definicja

Pozostałe wydatki są to wszystkie inne koszty, które mają związek z prowadzoną działalnością, natomiast nie zostały one rozliczone jako zakup towaru bądź materiału.

Wydatki te księgujemy w kolumnie 13 PKPiR jako Pozostałe wydatki.

7 kosztów, których na pewno nie rozliczysz w firmie

Pozostałe wydatki, a towary i materiały – rozliczenie w KPiR

Często przedsiębiorca może sobie zadawać pytanie dlaczego tak ważne jest prawidłowe księgowanie kosztów związanych z zakupem towarów i materiałów, a księgowaniem pozostałych kosztów. Ważne jest to nie tylko ze względu na rzetelność prowadzonych rozliczeń ale również na obowiązek przygotowania remanentu na koniec danego roku podatkowego, w którym ujmujemy towary i materiały, a także wyroby gotowe, produkcję w toku, półwyroby oraz braki i odpady.

Czy pozostałe wydatki, a towary i materiały ujmujemy w tej samej kolumnie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

Odpowiedź brzmi nie :)

Pozostałe wydatki księgujemy do kolumny 13 PKPiR, natomiast koszty związane z zakupem towarów i materiałów w kolumnie 10 PKPiR. Przy zakupie towaru lub materiału mogą również wystąpić koszty uboczne, związane np. z dostawą, które należy zaksięgować w kolumnie 11 PKPiR.

Czy warto generować koszty na koniec roku?

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.