Rozliczanie wspólne małżonków a najem prywatny


7 stycznia 2018 2 min. czytania

PIT-28 a rozliczenie wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jak taką sytuację regulują przepisy? Czy jest ogólnie jakakolwiek możliwość rozliczenia się z małżonkiem korzystając z tej opcji?

Ryczałt

Formę opodatkowani według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może wybrać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoba dokonująca najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-28, a rozliczenie wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Natomiast jak określa art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie :

  • podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
  • pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy

mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Dochód ustala się po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e. W tym przypadku podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Ustawodawca przewidział jeszcze jedno rozwiązanie z art. 6a ust.1. Mianowicie wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

  1. zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
  2. pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

PIT-28 a rozliczenie wspólne z małżonkiem

Przepisy ustawy określają, że wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe, gdy chociażby jeden z małżonków osiąga przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Zatem zasadą jest, że wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe gdy jedno z nich osiąga przychody opodatkowane według podatku zryczałtowanego.

Natomiast oczywiście mamy wyjątek w tym zakresie. Wspólne rozliczenie może zostać zastosowane, gdy jeden z małżonków lub obie osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu