Opłaty za linię kredytową – rozliczanie

Większość przedsiębiorców decyduje się na założenie konta firmowego. Czy rodzi to dodatkowe obowiązki podatkowe albo przywileje? Dowiedz się, jak rozliczać opłaty za linię kredytową.

Konto firmowe – dlaczego warto założyć?

Konto firmowe oznacza dla przedsiębiorcy możliwość szybkiej i wygodnej analizy operacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Łatwiejsza staje się wówczas ocena zysków i strat, co jest istotą kierowania firmą i wpływa na usprawnienie prowadzenia działalności.

Plusy i minusy obu rozwiązań przedstawione zostały tutaj.

Opłaty za linię kredytową to koszty firmy

Zaletą posiadania rachunku firmowego jest możliwość obniżenia podatku dochodowego o wszelkie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowią koszty uzyskania przychodów, o ile nie mają charakteru osobistego.

W przypadku konta firmowego łatwo udowodnić związek opłat, prowizji za korzystanie z rachunku bankowego, karty debetowej oraz opłaty za linię kredytową z pozyskaniem przychodów. W związku z tym tego typu wydatki obniżają nasz podatek dochodowy.

Analogicznie, jeżeli przedsiębiorca otrzymuje od banku premie (np. za wykonywanie przelewów do ZUS-u i urzędu skarbowego) ma obowiązek wykazać przychód i odprowadzić podatek dochodowy z tego tytułu.

Jak rozliczyć opłaty za linię kredytową?

Szybką możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych jest uruchomienie linii kredytowej na rachunku bieżącym. To udzielony przez bank dodatkowy limit do wykorzystania na dowolny cel.

Obcy środek trwały – co to takiego?

Oznacza to, że możemy w ten sposób poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa, sfinansować aktualne wydatki, przeznaczyć środki na konkretną inwestycję w postaci nowego wyposażenia czy ulepszenia środka trwałego.

Remont biura, montaż instalacji gazowej – koszty czy amortyzacja?

Najczęściej linia kredytowa obarczona jest odsetkami tylko od faktycznie wykorzystanych środków. To spora zaleta, bowiem w sytuacji awaryjnej będziemy mieć dostęp do dodatkowych pieniędzy, a jeśli z nich nie skorzystamy unikniemy opłat za niewykorzystaną część linii.

Zarówno odsetki, jak i ewentualne prowizje z tego tytułu ujmujemy jako koszty firmowe.

Linia kredytowa dla firmy

Wyciąg bankowy pozwala na zaksięgowanie opłat w koszty

Prowizje i opłaty za linię kredytową stanowią koszty firmowe w miesiącu ich poniesienia. Trzeba mieć na uwadze, że dopiero potrącone przez bank odsetki od limitu na rachunku bieżącym mogą obniżać zaliczki na podatek dochodowy.

Wyciąg bankowy stanowi dowód poniesienia wydatku i na jego podstawie możemy sporządzić dowód wewnętrzny kosztowy.

Zakup środka trwałego – zwróć uwagę na rozliczenie odsetek

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się sfinansować nowy środek trwały lub ulepszyć dotychczasowy, musi pamiętać o zasadach rozliczenia opłat związanych z limitem na koncie bankowym.

Wszelkie prowizje i odsetki poniesione przed przyjęciem składnika majątku do użytkowania należy zsumować i dodać do wartości środka trwałego. Będą stanowiły one koszt w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Odsetki zapłacone po dodaniu naszego zakupu do ewidencji środków trwałych będą już rozliczane jak bieżące wydatki, czyli należy je wprowadzić dowodem wewnętrznym kosztowym.

Zakup towarów i materiałów handlowych

Kolejnym szczególnym przypadkiem księgowania poniesionych opłat za korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym jest zakup towarów i materiałów handlowych.

Wszelkie tego typu wydatki poniesione przed dostarczeniem towarów i materiałów handlowych do magazynu należy oddzielić od pozostałych opłat, a później zsumować i ująć jako koszt uboczny.

Chcesz rozliczać koszty w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.