Obcy środek trwały – co to takiego i czy zwiększa koszty firmy?

Większość młodych przedsiębiorców na początku swojej działalności gospodarczej podejmuje decyzję o wynajmie nieruchomości należącej np. do bliskiej rodziny. Właściciele firm dokonują inwestycji w wynajęty lokal. Jak traktować wydatki związane z malowaniem czy też zakupem mebli? 

Wydatek na obcy środek trwały – remont czy inwestycja?

Obcy środek trwały to np. budynek, który wykorzystujemy w działalności na podstawie umowy najmu. Przedsiębiorca nie jest jego właścicielem, ale ponosi wydatki np. na remont. Nie można go wprowadzić do ewidencji, ale same nakłady – już tak.

Przedsiębiorca, który podjął decyzję o przeprowadzeniu prac w pomieszczeniu, które stanowi obcy środek trwały, powinien określić, czy wykonywane prace będą mieć charakter remontu, czy też wpłyną na ulepszenie lokalu.

Jeśli zatem w wynajmowanym budynku podatnik wykona remont, którego celem będzie odnowienie stanu użytkowego środka trwałego, to w takim wypadku wszelkie wydatki poniesione na ten remont będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Natomiast, jeśli prace wykonane przez przedsiębiorcę wpłyną na trwałe ulepszenie środka trwałego, co spowoduje podwyższenie jego wartości użytkowej, to wówczas będzie to inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jak w każdej regule, tutaj również znajdziemy odstępstwo. Kiedy przedsiębiorca wykonuje prace w lokalu, które mają na celu jego przystosowanie na potrzeby działalności gospodarczej, to wówczas wykonywane prace wpływają na ulepszenie budynku. Poniesione nakłady stanowią wydatek inwestycyjny i podlegają amortyzacji.

Inwestycja w obcy środek trwały – co to takiego?

Do inwestycji w obcy środek trwały zaliczamy wydatki poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego, który przez przedsiębiorcę jest eksploatowany w oparciu o podpisaną umowę wynajmu, podnajmu, dzierżawy bądź inną o zbliżonym znaczeniu.

Udoskonalenie obcego środka trwałego będzie miało miejsce w momencie, gdy całkowita wartość nakładów poniesionych na modernizację obcego środka trwałego przekroczy w danym roku podatkowym wartość 3 500 zł netto, a wydatki te będą mieć wpływ na podwyższenie wartości użytkowej obcego środka trwałego.

Tablet, tablica, lupa i dokument

Inwestycja w obcym środku trwałym – nakłady do wartości 3 500 zł

Przedsiębiorcy, który dokona inwestycji w obcy środek trwały do wartości 3 500 zł netto, przysługuje kilka możliwości:

 • wszystkie poniesione wydatki mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie, w której obcy środek trwały został przyjęty do użytkowania lub
 • poniesione nakłady mogą być jednorazowo zamortyzowane w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Inwestycja w obcym środku trwałym – wydatki powyżej wartości 3 500 zł

Amortyzacji podlegają przyjęte do użytkowania inwestycje w obcych środkach trwałych bez względu na przewidywany okres ich używania.

Przedsiębiorca ma możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych na 2 sposoby:

 1. amortyzacja wg standardowych stawek
 2. amortyzacja z zastosowaniem indywidualnych stawek, przy czym należy tutaj zwrócić uwagę na to, iż okres amortyzacji nie może być krótszy niż:
 • dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3 – 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. wyposażenie i sprzęt cyfrowy, maszyny i urządzenia specjalistyczne, kotły grzewcze i parowe, urządzenia techniczne):

– 24 miesiące – w przypadku, gdy wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

– 36 miesięcy – gdy wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł, lecz nie przekracza ona 50 000 zł,

– 60 miesięcy – dla pozostałych środków trwałych,

 • 30 miesięcy – dla środków transportu (w tym samochodów osobowych),
 • 10 lat – dla budynków i budowli,
 • 3 lata – dla budynków i budowli trwale z gruntem związanych,
 • dla inwestycji w obcych budynkach, budowlach i lokalach okres ten nie może być krótszy niż 10 lat.

Amortyzacja sposobem na obniżenie podatku dochodowego.

A co w przypadku, gdy łączna wartość inwestycji w ciągu roku przekroczyła kwotę 3 500 zł?

Jeśli na początku wszelkie wydatki zostały zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, a następnie okazało się, że łączna wartość inwestycji przekroczyła kwotę 3 500 zł należy wówczas dokonać korekty kosztów o zaliczone wcześniej do nich wydatki, a następnie wprowadzić je do środków trwałych działalności.

Nakłady te wpłyną na podwyższenie wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
 • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących inwestycji w obcy środek trwały, zapraszamy do kontaktu: info@infakt.pl.