Register modal

Przedsiębiorca, który na skutek swojego błędu zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz byłego pracownika, nie może zaliczyć wypłaconej kwoty do swoich kosztów. 

Wydatek to nie to samo, co koszt

Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć dany wydatek do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, musi spełnić kilka warunków. Wydatki takie muszą zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodu albo zachowania i zabezpieczenia jego źródła, muszą się ściśle wiązać z prowadzoną działalnością.

Wreszcie ostatni istotny element: nie mogą należeć do grupy wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu – przepisy mówią bowiem o tym, co nigdy nie może być kosztem firmowym, m.in: związane ze środkami trwałymi, utracone zaliczki, koszty egzekucji, grzywny, kary, opłaty produktowe, wierzytelności, wynagrodzenie przedsiębiorcy, wydatki z delegacji, składki członkowskie, studia i szkolenia, itd.

inFakt TV: Brak faktury to nie problem! Wydatek możesz zaksięgować do KPiR

Były pracownik

Odszkodowanie dla byłego pracownika nie jest kosztem

Odszkodowanie dla byłego pracownika nie znajduje się na liście wydatków wykluczonych z kosztów uzyskania przychodu. Teoretycznie można więc rozważyć możliwość jego zaksięgowania.

Niestety, w przypadku odszkodowania wypłaconego na rzecz byłego pracownika, przedsiębiorca nie może wliczyć go w koszty swojej firmy, ponieważ:

  • odszkodowanie wypłacane jest byłemu pracownikowi, który nie jest już w żaden sposób powiązany z działalnością firmy
  • odszkodowanie nie jest także zaległym wynagrodzeniem, tylko swego rodzaju karą dla przedsiębiorcy za złamanie prawa
  • odszkodowanie nie zapewnia osiągnięcia przychodu ani nie służy do zachowania lub zabezpieczenia jego źródła
  • odszkodowanie zwalnia jedynie firmę z zobowiązania wobec byłego pracownika.

Odszkodowanie powypadkowe przedsiębiorcy

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.