Przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego jak długo prowadzi działalność. Przepisy jednak szczegółowo określają jakie warunki muszą zostać spełnione, by taka rekompensata w ogóle była możliwa. Kiedy więc właściciel firmy ma szansę otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Opłacanie składek ZUS przydaje się przedsiębiorcom

Wszystkie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobligowane są do comiesięcznego opłacania składek ZUS. Przede wszystkim na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe – w tych przypadkach wpłaty są obowiązkowe. Istnieje jeszcze możliwość opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, która jest jednak dobrowolna. Tyle, że część przedsiębiorców poza koniecznością regularnych wpłat na konto ZUS-u tak naprawdę nie wie jakie przywileje są z tym związane.

A to niezwykle istotne choćby w sytuacji, gdy właściciel firmy ulegnie wypadkowi w trakcie wykonywania czynności związanych z własnym biznesem. Przede wszystkim w momencie, kiedy ze względu na stan w jakim znajduje się po wypadku nie jest w stanie prowadzić działalności. W takiej sytuacji ma szansę ubiegać się o odszkodowanie, co możliwe jest właśnie dzięki składce wypadkowej. Niestety przedsiębiorcy mający zaległości w jej opłacaniu nie mogą liczyć na żadną rekompensatę.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o odszkodowanie?

Konieczność regularnego opłacania składki wypadkowej to tylko jeden z kilku warunków jakie muszą zostać spełnione, żeby przedsiębiorca miał szansę na odszkodowanie od ZUS-u. Jakie są pozostałe? Przede wszystkim odszkodowanie jest jednak możliwe tylko, gdy w wyniku wypadku doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. To kwestia którą szerzej opisujemy w dalszej części tekstu.

Nieszczęśliwe zdarzenie musi także odpowiadać definicji wypadku przy pracy, czyli:

  • wystąpiło nagle,
  • powodem jego zaistnienia była przyczyna zewnętrzna (m.in. inni ludzie czy siły natury),
  • miało miejsce podczas czynności związanych z prowadzeniem firmy (np. w drodze do klienta).

Istotny jest zwłaszcza fakt, by do wypadku nie doszło z winy samego przedsiębiorcy, który np. zlekceważył względy bezpieczeństwa. Konieczne jest również złożenie w ZUS-ie informacji o wypadku, dokumentów, które go dotyczą, a także wniosku o wypłatę odszkodowania.

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu – czym się różnią?

Jak było wspominane przedsiębiorca może się ubiegać o rekompensatę jedynie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co jednak tak naprawdę oba te terminy oznaczają?

uwaga

Przez stały uszczerbek należy rozumieć takie uszkodzenie organizmu, które nie rokuje poprawy zdrowia w tym zakresie.

Z kolei długotrwałym uszczerbkiem określa się taki, przy, którym leczenie i rehabilitacja trwają co najmniej 6 miesięcy (jednak stan poszkodowanego ulega poprawie). Co za tym idzie jeśli ten czas jest krótszy niż pół roku to przedsiębiorca nie może liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie.

Obowiązek złożenia wniosku o odszkodowanie w ZUS-ie

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Możliwość wypłaty odszkodowania wymaga również kontaktu z ZUS-em. Cały proces przebiega w trzech etapach.

Na samym początku przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia wniosku o odszkodowanie w swoim oddziale ZUS wraz z:

  • dokumentami firmy,
  • skserowanym dowodem osobistym,
  • opisem przebiegu wypadku,
  • ewentualnie – kopią zaświadczenia o udzieleniu pierwszej pomocy w trakcie wypadku.

W drugim etapie ZUS bada okoliczności zdarzenia po czym sporządza kartę wypadku. Kieruje również przedsiębiorcę do lekarza orzecznika. Jego zadaniem jest określenie procentu powstałego uszczerbku na zdrowiu. Od tego zależy bowiem wysokość odszkodowania, które wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku ogłaszanego przez prezesa GUS (za każdy procent uszczerbku na zdrowiu).

Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji co do tego czy poszkodowanemu należy się czy się nie należy odszkodowanie. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z werdyktem może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – ma na to miesiąc.

Załóż konto w inFakcie i korzystaj z porad księgowych

Oczywiście tych skomplikowanych przepisów ZUS-u nie musisz znać, jeśli korzystasz z inFaktu. Wtedy każde pytanie o przepisy, w tym te związane z ZUS-em kierujesz po prostu do księgowych. A oni odpowiadają Ci nawet późnym wieczorem i w soboty :-)

Po prostu załóż konto w formularzu poniżej. Przy okazji przetestujesz solidną księgowość i fakturowanie online.