Jakie składki ZUS musi odprowadzać emeryt lub rencista, który dodatkowo prowadzi własną firmę?

Środki otrzymywane co miesiąc przez emerytów i rencistów mogą okazać się nie wystarczające na ich codzienne utrzymanie. Wielu z nich decyduje się na założenie działalności w celu dodatkowego zarobku. Jakie mamy obowiązki wobec ZUS prowadząc działalność na emeryturze lub rencie?

Działalność na emeryturze lub rencie a składki społeczne ZUS

Zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu prowadzonej działalności podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym do momentu ustania prawa do otrzymywanej emerytury (występuje tutaj tzw. zbieg podstaw ubezpieczenia).

Ważny jest tutaj jednak rodzaj renty, bowiem składki społeczne będzie musiał opłacać ten przedsiębiorca, który posiada prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bądź ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zakładanie działalności gospodarczej – obowiązki wobec ZUS

Firma na emeryturze

Działalność na emeryturze lub rencie a składka zdrowotna ZUS

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opłacania składki zdrowotnej. Składkę tę należy opłacać nawet w przypadku, gdy nie opłacamy składek społecznych ze względu na zbieg podstaw ubezpieczenia.

Składkę zdrowotną z tytułu działalności opłacamy w wysokości 9% podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale IV roku 2015 wynosiło 4 280,80 zł, zatem 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to 3 210,60 zł. W roku 2016 opłacamy więc składkę zdrowotną w wysokości 288,95 zł, natomiast od podatku możemy odliczyć 7,75% podstawy, czyli 248,82 zł.

Istnieje tutaj jednak pewien wyjątek, otóż zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczeniach opieki zdrowotnej składki zdrowotnej nie mają obowiązku opłacać emeryci i renciści, gdy:

 • otrzymywane przez nich świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • osoba ta z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W bieżącym roku 2016 minimalne wynagrodzenie za prace kształtuje się na poziomie 1 850 zł brutto, natomiast najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2016r. wynosi 882,56 zł.

Co to dla nas oznacza? Jeśli kwota otrzymywanej emerytury lub renty nie przekracza równowartości minimalnego wynagrodzenia czyli 1 850 zł brutto i równocześnie z tytułu prowadzonej działalności osiągamy przychody w kwocie niższej niż 441,28 zł lub rozliczamy się z podatku dochodowego wg skali podatkowej to wówczas nie będziemy mieli obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu działalności.

Przedsiębiorca emeryt a limity przychodów

Założenie działalności przez emeryta lub rencistę – jakie dokumenty należy złożyć?

Osoba otrzymująca z ZUS świadczenie emerytalne lub rentowe w celu założenia działalność powinna dokonać następujących czynności:

 • dokonać wpisu na wniosku CEIDG w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
 • zgłosić się do ubezpieczenia w oddziale ZUS. Zgłoszenia tego dokonujemy na wniosku ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego) lub wniosku ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).
 • dodatkowym dokumentem jest ZUS Rw-73, który składa przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu społecznemu,
 • po zakończeniu roku, w terminie do ostatniego dnia lutego składamy również oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu,
 • jeśli postanowimy zostać vatowcami to dokonujemy zgłoszenia na wniosku VAT-R do właściwego urzędu skarbowego,
 • do urzędu skarbowego składamy jeszcze rozliczenie roczne z podatku dochodowego na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Na tym dokumencie ujmujemy również nasze przychody z tytułu otrzymywanej renty bądź emerytury.

I to by było na tyle formalności związanych z założeniem działalności.

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.