7 najciekawszych pytań użytkowników inFaktu w lutym


9 marca 2015 3 min. czytania

Sporo kwestii księgowych poruszyliście dzwoniąc i pisząc do nas w ubiegłym miesiącu. Pojawiały się pytania dotyczące m.in. samochodu w firmie, kwoty zmniejszającej podatek czy zaświadczenia rejestracji VAT. Poznajcie najciekawsze, na które odpowiadaliśmy w lutym.

1. Czy w trakcie roku mogę zmienić okres rozliczania podatku z kwartalnego na miesięczny?

Kwartalne rozliczenie podatku VAT możliwe jest po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Trzeba o to zadbać najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Powrót na miesięczne rozliczanie możliwy jest dopiero po upływie czterech kwartałów, za które podatnik rozliczył się kwartalnie. Wymaga to wcześniejszego pisemnego zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego – do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy.

2. W jaki sposób sprzedawać swoje produkty na Envato jeśli firma nie jest płatnikiem VAT?

W takim przypadku powinno się zgłosić do systemu MOSS. Jeżeli firma nie jest płatnikiem VAT, to należałoby się zarejestrować do VAT wyłącznie do transakcji wewnątrzwspólnotowych (należy to zrobić przed rejestracją do MOSS).

Natomiast jeśli nie chce się dokonać rejestracji do MOSS to należy zarejestrować się w każdym państwie, w którym świadczone są usługi na rzecz konsumentów i tam odprowadzać podatek VAT.

Nie rekomendujemy natomiast rozliczania tego typu przychodów prywatnie. Takie postępowanie może zakwestionować organ podatkowy.

3. Jestem w ciąży i zastanawiam się, kiedy najbardziej opłacalne będzie dla mnie przejście na chorobowe.

Jeśli podlega się pod ubezpieczenie chorobowe dłużej niż 90 dni, wówczas nie ma znaczenia moment przejścia na zwolnienie chorobowe. Zawsze będzie to jednakowo opłacalne.

4. Kiedy rozliczać kwotę zmniejszającą podatek – co miesiąc czy raz do roku?

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek następuje „zwykle” jednorazowo w pierwszym miesiącu danego roku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by robić to co miesiąc – pomniejszając zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej.

kiedy rozliczać kwotę zmniejszającą podatek

Kwotę zmniejszającą podatek można rozliczyć również dopiero po zakończeniu roku podatkowego na etapie składania zeznania podatkowego. Przepisy nie narzucają odgórnie żadnego z tych rozwiązań.

5. Kiedy może mi się przydać zaświadczenie o byciu VAT-owcem?

O takie zaświadczenie może poprosić kontrahent (i bez niego nie zdecydować się na podpisanie umowy). Jeżeli przedsiębiorca chce je otrzymać musi złożyć wniosek o jego wydanie i wnieść stosowną opłatę.

6. We wrześniu kupiłem używany samochód. Poprzedni właściciel używał go do celów firmowych (spółka z o.o.). Od chwili zakupu użytkowałem auto prywatnie i teraz planuję wprowadzić je do majątku firmy. Czy istnieje taka możliwość?

Nie ma żadnego problemu z wprowadzeniem takiego samochodu do firmy. W tym celu należy sporządzić oświadczenie o wprowadzeniu samochodu prywatnego do działalności gospodarczej i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Wartością początkową będzie cena nabycia wynikająca z faktury. Roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%.

7. Czy jeśli odliczam pewna kwotę od podatku to czy liczy się ona do zwrotu, który otrzymam?

Zwrot podatku, otrzymywany po złożeniu rozliczenia rocznego, wynika z nadpłaty podatku. Inaczej mówiąc – jeśli w trakcie roku wpłacono zaliczki na podatek dochodowy w kwocie wyższej niż podatek należny za ten rok. Odliczenia od podatku (jak np. ulga na dzieci) wpływają na wysokość takiego zwrotu.

Chcesz mieć nowoczesną księgowość w firmie?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu