6 rzeczy, które musisz wiedzieć o MOSS

System MOSS, który zacznie obowiązywać z początkiem 2015 r. to istna rewolucja dla wielu przedsiębiorców. Dotyczy usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych świadczonym prywatnym odbiorcom z innych krajów UE. Przez wzgląd na ten rewolucyjny charakter warto jak najszybciej i możliwe najdokładniej zapoznać się z nowymi przepisami. Podpowiadamy, co trzeba wiedzieć koniecznie.

1. Rejestracja do MOSS – czy to w ogóle konieczne?

Od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne lub nadawcze na rzecz osób prywatnych z Unii Europejskiej będą zobligowani do ich opodatkowania w kraju nabywcy. Jeśli więc polska firma sprzeda usługę cyfrową odbiorcy np. z Hiszpanii, to właśnie w tym państwie będzie musiała zarejestrować się i opłacić podatek VAT.

Alternatywą będzie właśnie system MOSS (tzn. mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na jego wybór, wszelkich rozliczeń dokona za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Cała procedura wymaga złożenia formularza VIU-R w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście.

UWAGA! Przystąpienie do systemu MOSS nie powoduje utraty zwolnienia podmiotowego z VAT. Jeszcze na początku 2015 r. Ministerstwo Finansów przyjmowało odwrotny punkt widzenia (przedstawialiśmy go również w poniższych komentarzach).

Wybór pomiędzy systemem MOSS, a rejestracją w każdym kraju nabywcy NIE DOTYCZY przedsiębiorców sprzedających na rzecz m.in. Shutterstock, Odesk, Google Play, AppStore. To wszystko bowiem firmy nie zaś osoby prywatne. Przez pewien czas identycznie było w przypadku Envato. Serwis zmienił jednak 1 lutego regulamin. Aktualnie sprzedawcą jest programista i to on ma obowiązek rozliczyć VAT od sprzedaży.

A co jeśli odbiorcą jest polski konsument? W tym przypadku MOSS również nie znajdzie zastosowania.

2. Deklaracje składane tylko elektronicznie

Wybór systemu MOSS oznacza konieczność składania drogą elektroniczną kwartalnych deklaracji VAT MOSS. Oczywiście poza standardowymi deklaracjami rozliczeniowymi (VAT-7 lub VAT-7K).

Formularz VAT MOSS przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Nie ma możliwości jego złożenia przed końcem okresu, którego dotyczy.

3. Przy składaniu deklaracji dzień tygodnia nie jest ważny

Polscy przedsiębiorcy w kontekście składania różnorakich dokumentów przyzwyczaili się, że jeśli ostatni moment ich złożenia przypada na dzień wolny od pracy, to automatycznie ten termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Ta zasada nie funkcjonuje jednak w odniesieniu do systemu MOSS. Nie jest więc istotne, że 20. dzień miesiąca następującego po danym kwartale przypada np. na sobotę lub niedzielę. Przy MOSS-ie jakiekolwiek przesunięcia terminów składania deklaracji nie są możliwe.

4. MOSS to konieczność prowadzenia specjalnej ewidencji

Przystąpienie do systemu MOSS wymaga prowadzenia ewidencji świadczonych usług. Taki dokument powinien zawierać:

 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa,
 • rodzaj świadczonej usługi,
 • datę świadczenia usługi,
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem waluty,
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 • zastosowaną stawkę VAT,
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
 • informacje zawarte na fakturze (w przypadku, gdy została wystawiona),
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy (o ile są znane przedsiębiorcy),
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Przedsiębiorca ma obowiązek udostępnić ewidencję drogą elektroniczną na żądanie każdego państwa, w którym ma odbiorcę usług. Dokument trzeba przechowywać przez 10 lat licząc od końca roku, w którym przeprowadzono transakcję.

5. Rozliczenia wyłącznie w euro

System MOSS będzie wymagał od przedsiębiorcy dokonywania rozliczeń w euro. Dodatkowo państwa, które nie przyjęły euro, mogą zażądać przedstawienia w deklaracji MOSS kwot w ich walucie krajowej.

6. Stawka podatku zależna od kraju

Sprzedając na rzecz osób prywatnych z UE należy pamiętać o opodatkowaniu każdej transakcji odpowiednią stawką podatku. Tyle, że nie taką jaka obowiązuje na daną usługę w Polsce. Konieczne jest sprawdzenie jaka stawka obowiązuje w kraju nabywcy.

Wykaz konkretnych stawek można znaleźć w dokumencie „VAT Rates Applied in the Member States of the European Union”. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli na stronie 3.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto