Ile wynosi najniższa krajowa na umowie zlecenie za godzinę pracy? Dane za 2018


27 listopada 2017 4 min. czytania

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej ma na celu zapobiegać nieuczciwym praktykom stosowanych przez pracodawców. Od 2018 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 13,70 zł. Kogo będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa i w jaki sposób ją obliczamy przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Minimalna stawka godzinowa – ile będzie wynosić i kogo obowiązywać ?

Zgodnie z przepisami podatkowymi za minimalną stawkę godzinową uważamy minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 roku podwyższeniu ulegnie minimalna stawka godzinowa z kwoty 13 zł do 13,70 zł i jest to tzw. minimum, które zleceniobiorca lub samozatrudniony musi mieć zapewnione. Maksymalny limit stawki godzinowej nie został określony w przepisach, dlatego też decyzja o tym należy do pracodawcy lub przedsiębiorcy zlecającego wykonanie danego zlecenia.

Minimalna stawka godzinowa ustalona na poziomie 13,70 zł dotyczyć będzie:

 • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczych, świadczących dla przedsiębiorców lub innych jednostek usługi na podstawie podpisanej umowy zlecenie,
 • osób fizycznych prowadzących na terenie kraju jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli przedsiębiorca ten nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku – sprawdź ile będzie wynosić!

minimalna stawka godiznowa ile bedzie wynosic

13,70 zł netto czy brutto – jak to liczymy?

Wiele wątpliwości wzbudza kwestia określenia wartości minimalnej stawki godzinowej. Powstaje bowiem pytanie czy ustalona kwota jest wartością netto, czy brutto. Poniżej rozwikłamy dla Was tę kwestię.

Skąd w ogóle wzięła się stawka 13,70 zł?

Liczymy to w ten sposób, że kwotę minimalnego wynagrodzenia w roku 2018 dzielimy przez kwotę minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim 2017, a następnie otrzymaną wartość mnożymy przez kwotę minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w roku poprzednim 2017. Obliczoną wartość zaokrąglamy do pełnych dziesiątek.

2 100 zł / 2 000 zł x 13 zł = 13,65 zł = 13,70 zł (wartość zaokrąglona do pełnych dziesiątek)

Dla osoby fizycznej zatrudnionej przez pracodawcę lub inną jednostkę na podstawie umowy zlecenie kwota 13,70 zł jest kwotą brutto wynagrodzenia za każdą jedną godzinę wykonanego zlecenia.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadków osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi na podstawie zawartej umowy. Osoba taka za wykonaną usługę wystawia fakturę, na której kwota 13,70 zł jest wartością netto. Czynny podatnik VAT do tej kwoty dolicza jeszcze wartość podatku VAT wg odpowiedniej stawki, natomiast dla podatnika zwolnionego z VAT kwota 13,70 zł jest zarazem wartością netto i brutto na fakturze.

Zapłata składek ZUS na jeden rachunek od 2018 roku!

Właściwe udokumentowanie przepracowanych godzin

Strony umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej liczbę przepracowanych godzin w związku z obowiązującą minimalną stawką godzinową. Dokument ten przedkładamy w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowym obowiązkiem jest konieczność przechowywania ewidencji czasu pracy przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Ewidencja czasu pracy – kto powinien ją prowadzić?

Wyłączenia od zastosowania minimalnej stawki godzinowej

Na początku artykułu zostało wspomniane, że minimalna stawka godzinowa obowiązuje osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które świadczą usługi na podstawie podpisanej umowy zlecenie oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, jeżeli przedsiębiorca ten nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami.

Poniżej przedstawiamy wyłączenia, dla których nie ma zastosowania minimalna stawka godzinowa. Wśród nich wyróżniamy:

 • umowy o dzieło,
 • umowy agencyjne,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli wykonują usługi na rzecz osoby nie prowadzącej działalności,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające pracowników,
 • umowy zlecenie między dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli zawierają one umowy zlecenie,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w UE lub EOG.

Kwota wolna od podatku w 2018 roku

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.