Ile wyniesie podwyżka pensji minimalnej w 2018 r. i ile pracownik zarobi „na rękę”?

Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 2 100 zł brutto. Jakie zmiany niesie ze sobą podwyżka płacy minimalnej i dla kogo zmiana ta nie jest do końca korzystna? Zapraszamy do lektury!

Kwota netto minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku ile wyniesie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto. Od 2018 r. zatrudniony pracownik otrzyma „na rękę” 1 530 zł (jest to tzw. wynagrodzenie netto).

Kwota minimalnego wynagrodzenia ma zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie obowiązuje ona osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz umowę o działo.

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, wartość jego wynagrodzenia wyliczamy w sposób proporcjonalny, przykładowo:

  • 1/2 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 1 050 zł,
  • 3/4 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 1 575 zł,
  • 1/4 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 525 zł.

Kwota wolna od podatku w 2018 roku

minimalne wynagrodzenie za prace w 2018 rku sprawdz ile bedzie wynosic

Kto straci na podwyższeniu płacy minimalnej?

Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia z pewnością nie wpływa korzystanie na pracodawców, jak również na młodych przedsiębiorców będących na tzw. małym ZUS.

Dla pracodawcy podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia oznacza jednocześnie wzrost całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika. Obecnie przy minimalnym wynagrodzeniu 2 000 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia wynosi 2 412,20 zł. Od nowego roku przy wzroście minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 100 zł brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika będzie kształtował się na poziomie 2 532,81 zł, co daje nam wzrost o 120,61 zł.

Dla młodych przedsiębiorców wyższa stawka minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost podstawy wymiaru opłacanych składek społecznych. Małe firmy opłacają mały ZUS na zasadach preferencyjnych, gdzie podstawę wymiaru składek społecznych stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, które właśnie wzrosło z kwoty 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto. Obecnie w 2017 r. podstawa ta kształtowała się na poziomie 600 zł, od stycznia 2018 r. będzie ona wynosić 630 zł.

W roku 2018 przedsiębiorca będący na małym ZUS zapłaci łącznie 184,72 zł składek społecznych (wzrost o 8,80 zł w porównaniu do 2017 r.). Przedsiębiorca dodatkowo może opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, której wysokość w 2018 r. będzie wynosić 15,44 zł.

Jeden rachunek do zapłaty składek ZUS a utrata zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Minimalne wynagrodzenie – przykład obliczenia

Poniżej zaprezentowany zostanie przykład obliczenia wynagrodzenia netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

Informacje dotyczące zatrudnienia:

  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 500 zł brutto,
  • wynagrodzenie stałe, pracownik nie otrzymuje żadnych dodatków,
  • pracownika mieszka w miejscu prowadzonego zakładu pracy (koszty uzyskania przychodu będą wówczas wynosić 111,25 zł za m-c).

Obliczenia:

Wyznaczenie kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto = 3 500 zł

Ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne

Składka emerytalna = 9,76% x 3 500 zł = 341,60 zł

Składka rentowa = 1,5% x 3 500 zł = 52,50 zł

Składka chorobowa = 2,45% x 3 500 zł = 85,75 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika: 341,60 zł + 52,50 zł + 85,75 zł = 479,85 zł

Obliczenie składki zdrowotnej

Podstawa wymiar składki zdrowotnej = 3 500 zł – 479,85 zł = 3 020,15 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) = 3 020,15 zł x 9% = 271,81 zł

Składka na ubezpieczenia zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%) = 3 020,15 zł x 7,75% = 234,06 zł

Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy

Wynagrodzenie brutto = 3 500 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne = 479,85 zł

Koszty uzyskania przychodów = 111,25 zł

Podstawa opodatkowania = 3 500 zł – 479,85 zł – 111,25 zł = 2 908,90 zł = 2 909 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych)

Podatek należny = 2 909 zł x 18% = 523,62 zł – 46,33 zł (556,02 zł / 12 m-cy) = 477,29 zł (wysokość podatku pomniejszona o kwotę wolną od podatku)

Składka na ubezpieczenia zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%) = 234,06 zł

Zaliczka na podatek dochodowy = 477,29 zł – 234,06 zł = 243,23 zł = 243 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych)

Obliczenie kwoty wynagrodzenia netto

Wynagrodzenie brutto = 3 500 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne = 479,85 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) = 3 020,15 zł x 9% = 271,81 zł

Zaliczka na podatek dochodowy = 243 zł

Wynagrodzenie netto = 3 500 zł – 479,85 zł – 271,81 zł – 243 zł = 2 505,34 zł

Zapłata składek ZUS na jeden rachunek od 2018 roku!

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.