Jak zaległość w ZUS może wpłynąć na zablokowanie wypłaty zasiłku chorobowego albo macierzyńskiego?

Zmiana numeru konta do opłacania zobowiązań wobec ZUS-u może przynieść niespodziewane konsekwencje dla osób posiadających zaległości w płatnościach jakichkolwiek składek na ubezpieczenia lub fundusze. Możliwe jest, że część przedsiębiorców straci prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

Jeden rachunek do opłacania składek ZUS

Aktualnie przedsiębiorcy dokonują wpłat do ZUS-u na cztery różne numery rachunków bankowych:

  • 83101010230000261395100000    –    składki na ubezpieczenia społeczne,
  • 78101010230000261395200000    –    składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73101010230000261395300000    –    składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
  • 68101010230000261395400000    –    składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Już niedługo dla każdej osoby prowadzącej działalność zostanie przyporządkowany jeden indywidualny numer konta, na który przedsiębiorcy będą regulować zobowiązania względem ZUS-u.

Zapłata składek ZUS na jeden rachunek od 2018 roku – dowiedz się więcej

Jak ZUS rozdysponuje wpłacone środki?

Dotychczas to od osoby prowadzącej działalność zależało, które składki były uznane za uregulowane. Wystarczyło bowiem przelać pieniądze na odpowiedni rachunek bankowy, przyporządkowany do danych składek na ubezpieczenia i fundusze.

Od nowego roku już nie do przedsiębiorcy należeć będzie ta decyzja. Po wprowadzeniu zmian, środki przelane na indywidualny numer konta rozdzielone zostaną na określone tytuły przez ZUS. W przypadku zalegania z opłacaniem innych składek, w pierwszej kolejności za uregulowane będą uznane najstarsze zobowiązania wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Czy ZUS kontroluje nas na Facebooku?

Niemowlę i rachunek

Kto może stracić zasiłek chorobowy i macierzyński?

Warunkiem koniecznym do otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest terminowe opłacanie składki chorobowej. W razie opóźnienia w zapłacie tej składki, ZUS ma prawo nie wypłacić zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Jeżeli zatem przedsiębiorca ma zaległości w płatnościach innych składek to pieniądze przeznaczone na bieżącą składkę chorobową zostaną zaksięgowane na poczet tych zaległych zobowiązań, przez co składka chorobowa nie zostanie uregulowana w terminie.

Dotychczas zdarzało się, że przedsiębiorcy regularnie opłacali składki społeczne wraz z dobrowolną składką chorobową, a zalegali z innymi zobowiązaniami wobec ZUS-u. Po wprowadzeniu zmian nie będzie już możliwe opłacanie wyłącznie bieżących składek na ubezpieczenia społeczne i pobieranie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Osobom, które nie zapłacą wszystkich składek, nie będą przysługiwać świadczenia.

O utratę prawa do świadczeń z ZUS-u obawiać się powinni tylko Ci przedsiębiorcy, którzy nie regulują w terminie wszystkich zobowiązań składkowych. Przed końcem roku warto jednak sprawdzić czy nie posiadamy żadnych zaległości, gdyż konsekwencje tego dla przedsiębiorców pobierających świadczenia mogą być dotkliwe.

Odroczenie terminu płatności składek

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.