E-składka, czyli jeden numer rachunku dla wszystkich składek ZUS

Już niedługo nastąpi spora zmiana dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS. Od 2018 roku dotychczasowe cztery numery rachunków bankowych zamienią się w jeden. Dla każdego płatnika zostanie przyporządkowany indywidualny numer konta, na który będzie dokonywał wpłaty. Opłacanie zobowiązań względem ZUS na jeden rachunek bankowy – dowiedz się więcej.

Zapłata składek ZUS – jeden rachunek dla każdego przedsiębiorcy

Już za dwa miesiące każdy ubezpieczony będzie miał przyporządkowany indywidualny numer konta do zapłaty składek ZUS. Po otrzymaniu środków, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio rozdzieli środki na poczet poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Następnie pieniądze będą księgowane na koncie płatnika składek.

Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę fakt, że w razie nie przelania wystarczającej kwoty na poczet składek, od nowego roku to nie oni będą decydować o tym, które składki na ubezpieczenia i fundusze zostaną uznane jako zapłacone. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kierował się będzie ogólną zasadą, że w razie wystąpienia zaległości w odniesieniu do jakichkolwiek składek, jako zapłacone w pierwszej kolejności zaksięgowane zostaną najstarsze zobowiązania i odsetki na zwłokę.

Sprawdź swoją wiedzę o e-skladce i uzupełnij informacje!

Taki sposób rozdzielania pieniędzy przelanych na jedno indywidualne konto składkowe może spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości w opłacaniu innych składek. Warunkiem otrzymania świadczenia jest bowiem terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli zatem ZUS zaliczy część kwoty, przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie chorobowe na poczet innych zobowiązań np. zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne czy pokrycia odsetek za zwłokę, to świadczenie może zostać odebrane. Warto zatem upewnić się przed końcem roku, czy na koncie płatnika składek nie mamy żadnych zaległości. Więcej na ten temat w kolejnym artykule.

Powiadomienie przedsiębiorców o zmianach

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i opłacający składki do ZUS-u powinien zostać poinformowany o zmianach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wysyłkę listów poleconych, zawierających indywidualny numer rachunku składkowego. Warto zatem upewnić się, że zgłoszony adres do korespondencji jest aktualny. W przeciwnym wypadku to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek uzyskania numeru konta jeszcze przed terminem opłacania składek ZUS w styczniu.

Z dotychczasowych numerów kont można korzystać wyłącznie do końca 2017 roku, później zostaną dezaktywowane. Z dniem 1 stycznia 2018 roku aktywowane będą natomiast nowe numery kont wpłat do ZUS-u.

Kiedy trzeba skorygować deklaracje złożone do ZUS-u?

Jeden numer rachunku i dwie portmonetki

Co zrobić, gdy do końca roku nie otrzymamy listu z informacją o nowym numerze konta?

Trzeba mieć na uwadze, że osoby posiadające profil w systemie teleinformatycznym ZUS-u, nowy numer rachunku bankowego znajdą w tym systemie. Każdy przedsiębiorca, który do końca roku nie otrzyma informacji z przyporządkowanym numerem rachunku bankowego, powinien niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ZUS-u. Składki na ubezpieczenia należne za miesiąc grudzień należy bowiem uregulować najpóźniej do:

  • 10 stycznia – przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie;
  • 15 stycznia – pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Niestety w związku ze zmianami może się zdarzyć, że dostaniemy fałszywy list. Do obiegu trafiły już takie pisma, wysyłane przez ludzi chcących zarobić na niewiedzy i nieuwadze przedsiębiorców. Przed dokonaniem zapłaty składek w styczniu trzeba upewnić się, że list został wysłany z ZUS-u, a numer konta jest prawidłowy. Istotna jest zatem informacja, że numer rachunku bankowego, na który osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna opłacać składki do ZUS-u zawiera numer NIP przedsiębiorcy.

Dlaczego przedsiębiorcy będą opłacać składki ZUS na jeden rachunek?

Do tej pory przedsiębiorcy zobowiązani do opłacania wszystkich składek do ZUS-u wykonywali cztery różne przelewy. Na różne numery kont opłacali bowiem składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wykonywanie czterech odrębnych przelewów było czasochłonne i generowało dodatkowe prowizje bankowe. Oddziały ZUS natomiast często miały problem z odpowiednim przypisaniem przelewu do konta danego płatnika. Jeżeli przedsiębiorca użył błędnego identyfikatora, to jego składki nie oznaczały się automatycznie jako zapłacone. Pracownicy ZUS musieli wtedy wszczynać postępowanie wyjaśniające, aby ustalić płatnika, który dokonywał zapłaty. Jeden rachunek do opłacania składek ZUS ułatwi zatem comiesięczne rozliczenie składek zarówno przedsiębiorcom jak i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego pracownika?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.