Czy przy umowie zlecenie trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy? Czy odbijanie karty w pracy można traktować jako potwierdzenie przepracowanych godzin?

Od 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona ewidencja czasu pracy dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi. Jakie dane powinien zawierać taki dokument oraz jakie grożą nam konsekwencje za jej nieprowadzenie? Odpowiedzi na te i inne nurtujące Was pytania z tym związane znajdziecie poniżej. Zapraszamy!

Ewidencja czasu pracy – kogo obowiązuje od 2017 roku?

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzona została minimalna stawka godzinowa ustalona na poziomie 13 zł. Wdrożone zmiany dotyczą:

 • osób fizycznych, które wykonują jednoosobową działalność zarejestrowaną na terenie Polski, jeżeli przedsiębiorca ten nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności, natomiast świadczą one usługi na podstawie umowy zlecenie dla przedsiębiorców lub innych jednostek.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zleceniobiorca oraz osoba świadcząca usługi zobligowana jest od nowego roku do prowadzenia ewidencji czasu pracy za wykonanie zlecenia lub świadczenie usługi. Dokument taki składamy w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Ewidencję mamy obowiązek przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku – kogo obowiązuje?

Czas zegarek i pracownik

Obowiązek potwierdzenia liczby przepracowanych godzin

Pracodawca w umowie zawartej z pracownikiem powinien określić kto będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Odpowiedzialny może być za to pracodawca albo pracownik, ważne aby prowadzona ewidencja po pewnym czasie nie została podważona przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), pracodawcę, bądź pracownika.

Jaka forma prowadzenia ewidencji czasu pracy będzie najlepsza?

Prowadzona ewidencja dotycząca liczby przepracowanych godzin może być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej, bądź dokumentowej.

Ewidencja prowadzona w formie papierowej wymaga podpisu pracownika oraz pracodawcy przy każdej pozycji. Łatwiej jest zatem prowadzić elektroniczną ewidencję czasu pracy pracownika poprzez elektroniczny system wejść i wyjść za pomocą karty. Dzięki temu przedsiębiorca na podstawie raportu z systemu ma możliwość weryfikacji czasu pracy zatrudnionego pracownika.

Informacja o sposobie prowadzenia ewidencji powinna być zawarta w umowie podpisanej przez obie strony. Warto jest w sposób dokładny ewidencjonować czas pracy samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie, gdyż Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować, czy dana osoba otrzymuje minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł za przepracowaną godzinę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku – ile wynosi?

Ewidencja czasu pracy – jakie informacje powinna zawierać?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika §8 punkt 1 karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać:

 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • okres, którego dotyczy,
 • czas przepracowany ogółem, w tym: w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
 • dyżury,
 • urlopy,
 • choroba,
 • zwolnienia od pracy,
 • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Poniżej załączamy dla Was przykładowy wzór ewidencji czasu pracy.

Miesięczna ewidencja czasu pracy – wzór (do pobrania)

Jakie mogą być konsekwencje błędnego prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy lub nieprawidłowe jej prowadzenie przedsiębiorcy grozi grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

W przypadku, gdy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy będzie miał podejrzenia co do tego, że dokument został sfałszowany może wnieść pozew do sądu z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

W sytuacji, gdy w ewidencji występują małe niedociągnięcia pod względem technicznym to wówczas kontroler może pouczyć przedsiębiorcę jak należy w sposób prawidłowy prowadzić ewidencję czasu pracy.

Mały ZUS a praca dla podwykonawcy byłego pracodawcy.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.