Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie kolejna zmiana dotycząca płatności gotówką. Limit transakcji gotówkowych został zmniejszony z 15 000 euro do 15 000 zł. Co to oznacza dla przedsiębiorców oraz jakie mogą być konsekwencje nie przestrzegania nowych zasad?

Nowy limit transakcji gotówkowych – od 2017 r. to tylko 15 000 zł

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 2017 roku obniżeniu uległ limit transakcji gotówkowych. Wartość ta została zmniejszona z 15 000 euro do 15 000 zł. Oznacza to, że transakcje zawarte po 1 stycznia 2017 na kwotę przekraczającą łącznie 15 000 zł należy opłacić za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zgodnie z nowym przepisem za pośrednictwem rachunku bankowego można regulować płatności:

  • w których stroną zawsze jest przedsiębiorca (krajowy lub zagraniczny),
  • gdy jednorazowa suma całej transakcji przekracza wartość 15 000 zł (brana jest pod uwagę wartość brutto transakcji).

W przypadku transakcji w walucie obcej należy dokonać przeliczenia na polskie złote według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zapłata gotówką – kiedy i jak dokumentować?

Urządzenia mobilne i karty debetowe

Czy wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką można zaliczyć do kosztów?

Wprowadzona modyfikacja niesie za sobą szereg zmian dla przedsiębiorców, którzy bardzo często korzystali z płatności gotówkowych przy dokonywaniu zapłaty za zakupione dobra. Od teraz gotówką mogą opłacać wydatki tylko do kwoty 15 000 zł brutto. Jeżeli więc podatnik dokona zakupu na kwotę przewyższającą wspomniany limit i zapłaci gotówką to takiego wydatku nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Co jednak w przypadku, gdy wartość całej transakcji opiewa na 20 000 zł brutto. 12 000 zł zostało opłacone przelewem, natomiast pozostałe 8 000 zł gotówką?

Zgodnie z powyższym przykładem wartość całej transakcji podlega pod limit 15 000 zł. Przedsiębiorca do kosztów nie będzie mógł zaliczyć płatności gotówkowej na kwotę 8 000 zł.

JPK – sprawdź dla kogo obowiązkowy od 2017 roku.

Jakie grożą nam konsekwencje za nieprzestrzeganie limitu?

Najbardziej dotkliwą karą dla przedsiębiorców, którzy nie będą przestrzegać powyższego limitu przy dokonywaniu płatności jest brak możliwości uwzględnienia w kosztach prowadzonej działalności wydatku opłaconego gotówką powyżej 15 000 zł.

Jeżeli na początku przedsiębiorca zaliczy do kosztów wydatek powyżej 15 000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, to w takim wypadku będzie zobligowany do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu lub zwiększenia wartości przychodów (w przypadku braku możliwości pomniejszenia kosztów). Powyższą operację należy wykonać w miesiącu, w którym dokonano płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wprowadzony przepis o limicie w płatnościach gotówkowych dotyczy również przedsiębiorców, którzy nabywają środki trwałe, bądź dokonali płatności po zamknięciu działalności lub zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Warto również zwrócić uwagę na płatności zaliczkowe, bądź ratalne. Limit transakcji gotówkowych obowiązuje w tych przypadkach do wartości całego zamówienia, a nie tylko pojedynczej zaliczki lub raty. Jeżeli więc wartość całego zamówienia przekracza 15 000 zł to wspomniane zaliczki lub raty muszą być opłacane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Kwota wolna od podatku zróżnicowana w zależności od dochodów – zmiany od 2017 roku.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.