Jak, po likwidacji majątku, nie stracić kosztów, które miały być wpisane w odpisy amortyzacyjne?

Wrzucanie środków trwałych w koszty firmy odbywa się poprzez odpisy amortyzacyjne. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca zlikwiduje część firmowego majątku zanim zostanie on w pełni zamortyzowany. Likwidacja majątku nie oznacza jednak, że firma traci.

Czy przedsiębiorca traci na likwidacji środka trwałego?

Opcja rozliczania firmowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów to jeden z przywilejów prowadzenia działalności gospodarczej, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Często zakupy dokonywane „na firmę” ujmuje się w kosztach jednorazowo. Ale nie zawsze.

Jeżeli środek trwały, powiedzmy: samochód, mebel czy laptop, przedsiębiorca zamierza użytkować dłużej niż rok, a jego wartość przekracza 3,5 tys. zł, to jego rozliczanie w kosztach odbywa się stopniowo. Proces ten nazywa się amortyzacją i trwa do momentu, w którym cała wartość danego zakupu zostanie rozliczona.

Amortyzacja – 5 sposobów na obniżenie podatku

Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, w których choć środek trwały nie został w pełni zamortyzowany – czyli wliczony w koszty firmy – to dochodzi do jego likwidacji.

Czy oznacza to, że przedsiębiorca traci na całej transakcji?

Ikona pieniędzy, spychacz, skrzynia

Kiedy mówimy o likwidacji środka trwałego?

Likwidacja środka trwałego może wynikać z wielu powodów. Można tu wymienić:

  • kradzież,
  • uszkodzenie nie pozwalające na dalsze użytkowanie,
  • przekazanie na cele prywatne
  • zmianę rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej sprawiającą, że dana rzecz nie będzie już przydatna.

W każdym takim przypadku niezbędne jest usunięcie środka trwałego z ewidencji.

Likwidacja majątku powiększa koszty firmowe

Kluczowym aspektem w kontekście likwidacji nieumorzonego środka trwałego jest możliwość ujęcia jego niezamortyzowanej części w kosztach uzyskania przychodów. Przepisy jak najbardziej na to pozwalają, a więc niezaksięgowana wartość kosztów nie przepadnie.

Wszystko zależy jednak od powodu likwidacji.

Jeżeli przyczyną likwidacji środka trwałego jest kradzież, uszkodzenie bądź wycofanie z firmy na cel prywatny, to przepisy pozwalają na ujęcie niezamortyzowanej części w kosztach.

Przy wycofaniu na cele prywatne może to jednak nastąpić dopiero przy sprzedaży (gdy nastąpiła przed upływem 6 lat od wycofania z działalności).

Sprzedaż majątku firmy w czasie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca musi spełnić jeszcze jeden warunek – kradzież lub uszkodzenie nie nastąpiły z winy przedsiębiorcy.

Czy kradzież może być kosztem firmowym?

Niezbędne jest również posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Pewien dodatkowy warunek dotyczy jeszcze kradzieży samochodu – żeby możliwe było rozliczenie w kosztach jego niezamortyzowanej części, pojazd musi posiadać dobrowolne ubezpieczenie.

Czasami przedsiębiorca nie może skorzystać z prawa wliczenia likwidacji do kosztów firmowych

Prawo do wrzucenia w koszty niezamortyzowanej części środka trwałego nie zawsze jest dostępne.

Nie ma takiej możliwości w przypadku, gdy przyczyną likwidacji są:

  • nieodpłatne przekazanie,
  • przekazanie na cele prywatne przedsiębiorcy, ale bez późniejszej sprzedaży oraz
  • utrata przydatności przez wzgląd na zmianę rodzaju działalności.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: info@infakt.pl.