PIT/O – kompendium wiedzy, czyli wszystko co musisz wiedzieć 

Paulina Włodarczyk

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego i przysługuje Ci prawo do rozliczenia ulg podatkowych, to pamiętaj o konieczności dołączenia do swojego zeznania rocznego załącznika PIT/O. Czym jest ten dokument i do czego służy? 

Czym jest załącznik PIT/O? 

Druk PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, jaką składamy do urzędu skarbowego. Jest to natomiast załącznik, jaki musisz dodatkowo złożyć do zeznań podatkowych takich jak 

 • PIT-36/PIT-37 
 • PIT-36L 
 • PIT-28 

Nie jest on obowiązkowy do wszystkich tych deklaracji. Złożysz go tylko wtedy, gdy w zeznaniu rocznym rozliczasz przysługujące ci ulgi podatkowe takie jak 

 • Ulga na dziecko (prorodzinna)
 • Ulga z tytułu przekazanej darowizny
 • Ulga na Internet
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga IKZE
 • Ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
 • Ulga na nowe technologie
 • Ulga abolicyjna
 • Ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej
 • Ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego
box-icon

Pamiętaj

Załącznik PIT/O jest czym innym niż PIT/0, czyli ulga na przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób fizycznych do 26 roku życia.

Kto składa załącznik PIT/O?

Druk PIT/O złoży każda osoba opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która w swoim zeznaniu rocznym rozlicza przysługujące jej ulgi podatkowe. Załącznik PIT/O dotyczy zarówno ulg, jakie odlicza się od dochodu do opodatkowania i od samego podatku. 

Wyjątkiem jest jedynie odliczenie IKZE w ramach PIT-36L. W tym wypadku nie trzeba składać załącznika PIT/O. Ulgę wystarczy wykazać bezpośrednio w zeznaniu rocznym z podatku liniowego. 

Kiedy należy złożyć druk PIT/O? 

Pamiętaj, że druk PIT/O musisz złożyć łącznie z zeznaniem rocznym PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 w obowiązującym terminie. Na złożenie zeznania masz czas do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składasz zeznanie roczne. Czyli dla rozliczeń za rok 2023 terminem złożenia zeznań jest 30 kwietnia 2024 r.

Jest to szczególnie istotne, gdy składasz deklarację w wersji papierowej. Natomiast wszelkiego rodzaju programy, do wysyłki zeznania rocznego, automatycznie dodają załącznik PIT/O. W przeciwnym razie nie pozwalają na wprowadzenie do deklaracji rocznej wartości przysługujących ulg i odliczeń. 

Wspólne rozliczenie małżonków a PIT/O

Jeżeli małżonkowie mają prawo do złożenia wspólnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36, to w takim wypadku składają jedynie jeden załącznik PIT/O

Na druku PIT/O znajduje się bowiem podział ulg na te, które przysługują małżonkowi występującemu jako podatnik oraz osobno dla drugiego małżonka. 

Jak wypełnić druk PIT/O

W celu prawidłowego wypełnienia załącznika PIT/O, należy przede wszystkim ustalić z jakich dostępnych ulg podatkowych, możesz skorzystać. 

Na druku PIT/O w pierwszej kolejności należy podać dane identyfikacyjne podatnika takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL lub NIP. Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, należy podać również jego dane. 

W dalszej części należy określić wysokość ulg,  z jakich korzystasz. Odbywa się to w podziale na

 • ulgi odliczane od dochodu – ich łączna wartość (suma wszystkich odliczeń) nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu dochodu zwolnionego (którego w deklaracji po prostu się nie wykazuje), strat oraz składek ZUS
 • ulgi odliczane od podatku – ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pamiętaj, że jako podatnik masz obowiązek prawidłowo udokumentować przysługujące ci ulgi. Dokumentów tych nie dołączasz jednak do zeznania podatkowego. Musisz je przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2023 (czyli do końca roku 2029).

PIT/O a rozliczenie ulgi na dzieci

Druk PIT/O jest najczęściej wykorzystywany do rozliczenia ulgi na dziecko tzw. ulgi prorodzinnej

W tym celu konieczne jest wypełnienie sekcji E druku PIT/O, gdzie należy podać dane wszystkich dzieci, na które przysługuje Ci ulga prorodzinna w danym roku podatkowym. 

Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.