Kiedy zaliczka jest przychodem – wyjątkowa sytuacja

Faktura zaliczkowa oznacza obowiązek rozliczenia się z podatku VAT, ale nie traktujemy jej jako przychód i generalnie nie musimy płacić podatku dochodowego. Jest jednak wyjątek przewidziany dla przedsiębiorców korzystających z kasy fiskalnej.

Kiedy zaliczka jest przychodem – wyjątkowa sytuacja

Zaliczka nie jest przychodem przedsiębiorcy

Wystawienie faktury zaliczkowej nie oznacza, że przedsiębiorca musi zapłacić od niej podatek dochodowy. Dokument taki nie podlega księgowaniu, ale konieczne jest rozliczenie podatku VAT.

Czy trzeba zapłacić VAT od zaliczki?

W efekcie konieczne jest dbanie o to, by nie pogubić się w prowadzonych rozliczeniach – i tutaj z pomocą przyszła zmiana przepisów dotycząca tych, którzy posiadają kasy fiskalne.

Nowe przepisy założyły bowiem, że przedsiębiorca, który chce ujednolicić swoje rozliczenia podatkowe, może wybrać specjalny sposób traktowania zaliczki jako przychodu.

Nowe widoki faktury zaliczkowej i końcowej w aplikacji inFakt

O tym, kiedy zaliczka jest przychodem, decyduje przedsiębiorca

Przepisy dają przedsiębiorcy możliwość decydowania, czy chce traktować swoje zaliczki jako przychód i rozliczać w ten sposób podatek dochodowy.

Jest to możliwe pod warunkiem, że:

  • pobieramy wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach
  • podlegają one rejestrowaniu na kasie fiskalnej
  • przedsiębiorca dokonał zgłoszenia takiego sposobu rozliczania do urzędu skarbowego.

Do kiedy trzeba zgłosić nowy sposób ustalania podatku dochodowego?

Przedsiębiorca musi poinformować urząd skarbowy o tym, że chce zaliczki traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgłoszenia takiego trzeba dokonać do 20 stycznia lub (i to dotyczy firm, które dopiero rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie w trakcie roku) do 20 dnia miesiąca.

Od tej pory przedsiębiorca za datę powstania przychodu (czyli traktowania zaliczki jak normalnej faktury przychodowej) uznaje dzień pobrania wpłaty.

Podatek dochodowy trzeba rozliczyć do 20 dnia kolejnego miesiąca lub kwartału (w zależności od tego, czy rozlicza się miesięcznie, czy też kwartalnie).

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków

Tak wybrany sposób rozliczania zaliczki na kasie fiskalnej przechodzi na kolejny rok, chyba że przedsiębiorca poinformuje urząd skarbowy o zmianie.

Fakturuj z inFakt – spersonalizowane faktury i wsparcie księgowe

Szybki i intuicyjny program do fakturowania online – dzięki inFakt zyskujesz możliwość wystawiania spersonalizowanych faktur poprzez aplikację www i mobile.

Przetestuj za darmo – wystarczy szybka rejestracja

W Programie do Fakturowania online można wystawiać faktury VAT, marża, korekta, zaliczka, proforma, a także dokumenty w języku angielskim i walutach obcych.

Wraz z aplikacją otrzymujesz także wsparcie księgowe naszego zespołu – 7 dni w tygodniu od 7:00 do 22:00.

Faktura zaliczkowa – wystaw i rozlicz w aplikacji inFakt

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli masz pytania o to, jak rozliczać zaliczki, zostaw nam wiadomość: info@infakt.pl.