Kiedy otrzymuje się potwierdzenie złożenia zeznania rocznego? Czy PIT może złożyć pełnomocnik w imieniu podatnika?

Złożenie rocznego zeznania podatkowego to obowiązek wszystkich, którzy w danym roku osiągnęli przychody. W tym kontekście warto wiedzieć, że istnieje kilka form przekazania rozliczenia do fiskusa. Tylko od osoby składającej deklarację zależy, którą z nich wybierze. Podpowiadamy jak złożyć PIT.

Nie wiesz jak złożyć PIT? – oto dostępne opcje

Dokładnie o 23:59 30 kwietnia 2015 r. mija ostateczny moment składania rocznych deklaracji podatkowych. Dla zachowania tego terminu konieczne jest dostarczenie odpowiedniego formularza do urzędu skarbowego.

Każda osoba ma kilka możliwości jak złożyć PIT. W myśl obowiązujących regulacji można to zrobić:

 • osobiście w urzędzie skarbowym,
 • poprzez tzw. PITomat – ustawione są w niektórych urzędach – po wrzuceniu zeznania, automat zwraca kopię pierwszej strony wraz z potwierdzeniem przyjęcia deklaracji,
 • przez Internet,
 • wysyłając listem poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej,
 • korzystając z usług firmy kurierskiej.

Poza złożeniem deklaracji na odpowiednim formularzu czasami konieczne jest również dołączenie prawidłowo wypełnionego załącznika.

Jak złożyć PIT_

Różne sposoby to różne procedury

Każdy z wymienionych powyżej sposobów różni się w pewnych kwestiach. W przypadku składania deklaracji osobiście ważne jest, aby zabrać ze sobą dwa egzemplarze rozliczenia ponieważ jeden z nich zostaje w urzędzie, a drugi zachowuje podatnik. Złożenie deklaracji w okienku podawczym powinno zostać potwierdzone poświadczeniem odbioru na kopii zeznania. Takie poświadczenie to po prostu stempel urzędu skarbowego łącznie z datownikiem.

Z kolei wysyłając deklarację za pośrednictwem poczty powinno się to zrobić listem poleconym. Data wpisana na potwierdzeniu nadania jest dowodem złożenia deklaracji właśnie w tym dniu. Decydując się na wysłanie dokumentów zwykłym listem nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia nadania.

Tym samym przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje zachowanie właściwego terminu, jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Inaczej jest, kiedy dana osoba zdecyduje się przesłać deklarację kurierem. Tutaj istotna jest już data dostarczenia przesyłki, nie zaś jej wysyłki.

Skąd takie rozróżnienie pomiędzy pocztą a kurierem? Takie zasady wynikają z przepisów. Zgodnie z Ordynacją podatkową termin złożenia PIT uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokument został złożony w placówce pocztowej „operatora wyznaczonego”. A w myśl przepisów „operatorem wyznaczonym” jest właśnie Poczta Polska, nie zaś firma kurierska.

Jak złożyć PIT przez Internet?

Rozliczanie i składanie zeznania podatkowego przez Internet to sposób, na który z roku na rok decyduje się coraz więcej osób. Złożenie deklaracji tym sposobem nie wymaga posiadania e-podpisu.

Weryfikacja odbywa się za pomocą 5 informacji dotyczących podatnika:

 • NIP-u albo numeru PESEL,
 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • kwoty przychodu wskazanej w poprzedniej deklaracji podatkowej (jeśli zeznanie nie było wcześniej składane kwota ta wynosi zero).

Po przesłaniu zeznania zostaje sprawdzone czy podane informacje zgadzają się z danymi znajdującymi się w systemie centralnym, a także czy wcześniej nie złożono już rozliczenia za dany rok w formie elektronicznej. Należy pamiętać, że błąd w zeznaniu może spowodować jego odrzucenie.

W przypadku prawidłowego podania wszystkich koniecznych informacji otrzymuje się Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zeznania przez urząd skarbowy.

PIT-u nie trzeba składać samemu. Może to zrobić pełnomocnik

Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale zeznanie podatkowe wcale nie musi być podpisane i złożone przez samego podatnika. Na formularzu może bowiem znaleźć się podpis wyznaczonego pełnomocnika – może nim być choćby członek rodziny. Nie musi on posiadać specjalnych kwalifikacji. Ważne jest tylko, by miał pełną zdolność do czynności prawnych.

Zanim jednak pełnomocnik złoży deklarację za inną osobę konieczne jest zgłoszenie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. W tym celu osoba, która chce skorzystać z pomocy pełnomocnika musi dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej. Nie istnieje konkretny wzór takiego dokumentu.

W przypadku małżonków, którzy chcą rozliczyć się wspólnie i ustanawiają pełnomocnika istotne, by odpowiedni druk złożył w urzędzie skarbowym zarówno mąż, jak i żona.

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa obarczone jest wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie jest to konieczne, jeśli udziela się go np. małżonkowi, rodzicom, czy rodzeństwu podatnika. Co ważne, pełnomocnictwo może dotyczyć także podpisywania deklaracji składanej przez Internet.

W takim przypadku wymagane jest złożenie pełnomocnictwa na druku UPL-1. Ważne jednak, aby osoba wyznaczona do złożenia PIT posiadała podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem.

Pełnomocnika warto ustanowić w sytuacji, gdy dana osoba często przebywa lub pracuje za granicą, ale nadal zobowiązana jest rozliczać się z polskim fiskusem.

Chcesz mieć porządek w dokumentach księgowych?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu