Załącznik do zeznania podatkowego – o jakim trzeba pamiętać?

Rozliczenie roczne wiążę się nie tylko ze sporządzeniem i złożeniem odpowiedniego formularza. Oprócz wypełnienia właściwego druku może się pojawić również konieczność, by dołączyć załącznik do zeznania podatkowego. To o tyle istotne, że jego brak może oznaczać konieczność złożenia korekty zeznania.

PIT/O – jeden z najpopularniejszych załączników

Każda osoba, która zabiera się do wypełnienia rozliczenia rocznego za 2014 r. powinna sprawdzić czy musi dołączyć do niego określony załącznik. W myśl przepisów załącznik jest bowiem nieodłącznym elementem zeznania podatkowego i obydwa dokumenty należy złożyć razem. Z jakimi załącznikami najczęściej można się spotkać?

Jedynym z najpopularniejszych jest PIT/O wypełniany w sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje co najmniej jedna ulga podatkowa. Wykazuje się nim m.in.:

PIT/O jest załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. W przypadku rozliczających się wspólnie małżonków wypełniają oni jeden PIT/O. Takiego załącznika nie mają szans wypełnić przedsiębiorcy rozliczający się liniowo, jako że nie korzystają oni z żadnych ulg.

W tym załączniku nie wykazuje się odliczeń z tytułu składek ZUS, zdrowotnych, a także kosztów uzyskania – wykazywane są bowiem bezpośrednio na poszczególnych deklaracjach. Korzystając z PIT/O konieczne jest odpowiednie udokumentowanie poszczególnych ulg. Dokumentów z tym związanych nie trzeba jednak dołączać do zeznania, ale jedynie przechowywać na wypadek kontroli.

Załącznik do zeznania podatkowego – o jakim trzeba pamiętać_

Najważniejszy załącznik do zeznania podatkowego? PIT/B

Dla osób prowadzących własne firmy ważniejszy jednak od załącznika PIT/O jest PIT/B, czyli informacja o wysokości dochodu (straty) działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Formularz ten stanowi załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L. Załącznik należy wypełnić w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów.

W PIT/B wpisuje się m.in. dane dotyczące:

 • prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej lub osobowej, w której jest się wspólnikiem,
 • wartości przychodów i kosztów z tytułu działalności.

W przypadku małżonków PIT/B należy złożyć odrębnie nawet w przypadku, gdy składają łączne zeznanie podatkowe.

Rozliczasz ulgi budowlane z lat ubiegłych? Złóż PIT/D

W kontekście rozliczenia podatkowego nie wolno zapomnieć o PIT/D. To informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych składana przez osoby rozliczające nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (w przypadku odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).

Tak jak PIT/D tak i PIT-2K jest załącznikiem do formularzy: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Dołącza się go do zeznania, tylko w pierwszym roku odliczania ulgi odsetkowej – latach kolejnych składa się PIT/D.

W odróżnieniu od załącznika PIT/B, małżonkowie niezależnie od tego, czy składają rozliczenie roczne wspólnie czy oddzielnie, muszą dołączyć do zeznania tylko jeden PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżeństw w stosunku do których sąd orzekł separację. Należy również pamiętać, że załącznik PIT/D nie jest przeznaczony dla osób korzystających ze zwrotu VAT w związku z wydatkami na cele mieszkaniowe.

Jeśli niepełnoletnie dziecko osiąga dochody konieczny może się okazać PIT/M

Wśród obowiązków podatników widnieje nie tylko rozliczenie własnych dochodów, ale również tych, które dotyczą ich niepełnoletnich dzieci. W tym celu należy złożyć załącznik PIT/M, w którym wskazuje się wartość zarobków dziecka – w takiej sytuacji nie składa ono deklaracji za siebie samego. Taki druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36.

Osoby normalnie rozliczające się na PIT-37 muszą zmienić deklaracje podatkową i wypełnić PIT-36 oraz wyliczyć na niej przychody swojej małoletniej pociechy.

A co z podatnikami rozliczającymi się na zasadach liniowych, którzy nie składają w ogóle PIT-36? Powinni oni w związku z przychodami małoletniego dziecka wypełnić, oprócz swojego PIT-u, dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na którym wykazują dochody dziecka.

W PIT/M należy wykazać dochody dzieci pochodzące m.in. z:

 • rent krajowych i zagranicznych,
 • najmu lub dzierżawy,
 • praw majątkowych.

Do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów dzieci np. z pracy czy niektórych rodzajów stypendiów. W tej sytuacji dziecko ma obowiązek wypełnić swój własny PIT, a rodzice takie zeznanie podpisać w jego imieniu i złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia.

Warto wiedzieć, że dochody małoletnich dzieci nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej ani na możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Kiedy obowiązkowy jest PIT/ZG?

Inny załącznik do zeznania podatkowego, którego złożenie może okazać się konieczne to PIT/ZG. Jest on przeznaczony tylko dla osób, które osiągały dochody poza granicami kraju.

Należy w nim wykazać wysokość:

 • dochodu z zagranicy, oraz
 • pobranych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy.

Wszystkie kwoty wpisane do PIT/ZG muszą zostać przeliczone na złotówki. Druk ten składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Jest on składany odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody. W przypadku małżeństw druku nie można złożyć razem – nawet przy łącznym rozliczeniu podatkowym.

Obcokrajowiec, który pracuje w Polsce, nie musi składać PIT/ZG. Załącznika nie wypełnia także osoba, która przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce (np. w przypadku delegacji).

Chcesz mieć porządek w podatkach?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu masz do dyspozycji naszych specjalistów od 7:00 do 22:00.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.