Błędy w PIT – 7 częstych przypadków


29 marca 2015 4 min. czytania

Jeszcze jakiś czas temu, kiedy do sporządzenia zeznań podatkowych wszyscy używali kalkulatora i długopisu często pojawiały się w błędy w PIT. Obecnie spora liczba osób przy dopełnianiu tego corocznego obowiązku korzysta z odpowiednich aplikacji. Nie znaczy to jednak, że pomyłki zupełnie zniknęły. Oto zestawienie 7 istotnych błędów w zeznaniach rocznych, których najlepiej uniknąć.

1. Brak podpisu osoby składającej druk

Być może dlatego, że miejsce na podpis jest jedną z ostatnich rubryk w zeznaniu podatkowym to część wypełniających pomija ten krok.

O tym, by tego nie robić powinny pamiętać przede wszystkim osoby, które składają PIT „na miejscu” w urzędzie skarbowym. Przy przesyłaniu deklaracji przez Internet swoistym podpisem jest kwota przychodu z poprzedniego roku. Gdy zostanie ona źle wpisana system od razu o tym poinformuje.

Należy wiedzieć, że jeśli dana osoba rozlicza się wspólnie z małżonkiem to małżonek nie musi się podpisywać. Z kolei jeżeli w swoim zeznaniu rozlicza się niepełnoletnie dziecko, które uzyskuje dochody to podpis składa rodzic.

2. Zła kolejność małżonków

Małżeństwa składające zeznanie razem mogą wybrać, które z nich zostanie w zeznaniu wskazane jako podatnik (w poz. 1), a które jako małżonek (w poz. 2 zeznania). Trzeba jednak przy tym pamiętać, aby w dalszych częściach formularza nie pomylić kolejności ustalonej na początku. Co za tym idzie należy wpisywać dane dotyczące „podatnika” oraz „małżonka” zgodnie z ustalonym wzorem.

3. Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych

W przeważającej większości wypełnianie formularzy polega na przepisywaniu danych z otrzymanych wcześniej informacji podatkowych – zwykle PIT-11. Zdarza się jednak, że robione jest to bardzo niestarannie, co sprawia, że w pojawiają się błędy w PIT. I to te najgorszego typu, czyli odnoszące się do liczb. Konsekwencją braku staranności są nieprawidłowości odnoszące się zarówno do przenoszonych kwot, jak i obliczeń wykonywanych w oparciu o nie.

Błędy w PIT – 7 częstych przypadków

4. Brak koniecznego załącznika

Każda osoba, która wykazuje w zeznaniu kwoty przysługujących jej ulg nie może zapomnieć o dołączeniu załączników. To o tyle istotne, że zgodnie z przepisami załącznik jest nieodłącznym elementem zeznania podatkowego i obydwa dokumenty należy złożyć razem. Do PIT-u nie trzeba jednak dołączać dokumentów potwierdzających wydatki (należy je przechowywać przez 5 lat).

5. Używanie nieaktualnych druków PIT

Błędy w PIT pojawiając się również przy okazji wyboru właściwego druku. W myśl przepisów zeznania powinny być składane na aktualnych formularzach, których wzór ogłasza Ministerstwo Finansów. Jednak jako że zmieniają się one prawie co roku (np. dochodzą dodatkowe pola) nietrudno się tu pomylić.

Również w sytuacji, kiedy korzysta się z różnorakich aplikacji umożliwiających wypełnienie PIT. Każdorazowo należy zaopatrzyć się w najnowszą wersję oprogramowania, która pozwoli na złożenie prawidłowego wzoru formularza.

6. Wpisanie błędnego nazwiska

Taka sytuacja może się zdarzyć przede wszystkim w odniesieniu do kobiet, które zmieniły stan cywilny. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy kobieta po ślubie nie zgłosi urzędnikom nowego nazwiska, ale już zmienione wpisze do zeznania podatkowego.

Pewne nieścisłości niekiedy pojawiają się również w przypadku osób, które posiadają dwuczłonowe nazwisko, którego elementy zapisywane są z łącznikiem. Otóż jeśli w takiej sytuacji w nazwisku występuje łącznik powinien on się również znaleźć na druku PIT. Jego brak oznacza błędnie wypełnioną deklarację.

7. Błędy w PIT nawet przy korekcie zeznania

W sytuacji, kiedy błędu nie udało się uniknąć należy złożyć korektę – urząd zawsze informuje o takiej konieczności. Jeśli już do tego dojdzie nie wolno zapomnieć o dwóch kwestiach. Pierwszą jest zaznaczenie na samym początku deklaracji, że nie jest to złożenie zeznania, ale właśnie korekta.

Drugą kwestią jest dołączenie do wypełnionego PIT-u formularza ORD-ZU, w którym podaje się przyczyny korekty. Podatnik ma 5 lat na złożenie korekty – licząc od końca roku złożenia nieprawidłowego zeznania. Należy jednak pamiętać, aby korektę sporządzić na druku, który obowiązywał w roku złożenia poprawianego PIT-u.

Chcesz mieć bezbłędną dokumentację księgową?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu